Alzheimer Catalunya va anar a Hong Kong a principis de maig 2016, per formar un grup de 40 professionals en DCM.

Desprès d’aquella magnífica experiència, Alzheimer Catalunya i la SAGE (La Societat de Hong Kong per a la gent gran) han organitzat aquest mes de gener de 2017 dues setmanes d’entrenament intens en el DCM. S’han impartit un total de 3 cursos: 1 DCM bàsic, 1 sessió d’actualització DCM-Entorns domiciliaris i 1 DCM avançat.