Les últimes noticies relacionades amb la malaltia d’Alzheimer o la demència: consells, activitats del dia a dia, teràpies de reforç, entrevistes…

Artteràpia i com endarrerir l’evolució de l’Alzheimer

2020-10-05T10:26:21+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , , , |

Artteràpia i com endarrerir l’evolució de l’Alzheimer Sabent que l’Alzheimer és una malaltia avui dia incurable, aspectes com la detecció precoç i l’acompanyament amb tècniques adequades són claus per a l’endarreriment d’aquesta. Per aquest motiu, tècniques com l’Artteràpia aplicades a pacients amb Alzheimer cada cop són més recurrents. Així, d’acord amb l’American Art Theraphy Association

La incertesa de la tornada a “l’escola” per a la gent gran

2020-09-17T09:59:21+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: |

La incertesa de la tornada a “l’escola” per a la gent gran Els centres de dia són equipaments diürns d’atenció sociosanitària on les persones grans amb algun grau de deteriorament físic o cognitiu (demència tipus Alzheimer), o altres discapacitats reben una atenció amb una finalitat rehabilitadora i de cura. Ara que tornen a posar-se

Un 48% de les persones enquestades han empitjorat el seu grau de dependència durant el confinament

2020-08-03T10:18:11+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , , , , |

Un 48% de les persones enquestades han empitjorat el seu grau de dependència durant el confinament El confinament ha tingut un impacte negatiu en les persones amb Alzheimer. De fet, segons l’enquesta realitzada a 100 persones tutelades per Alzheimer Catalunya Fundació han empitjorat el seu estat físic que es materialitza en el seu grau

Especial: Cap al bon tracte a les persones grans

2020-06-15T11:02:11+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , , , , |

Parlem de l'abús i maltractament en persones grans Coincidint amb el Dia del Mundial de la Presa de Consciencia de l’Abús i el Maltractament en persones grans, des d'Alzheimer Catalunya Fundació hem preparat aquest especial maltractament per donar a conèixer aquesta realitat. Per això, s’han elaborat diferents articles on podreu aprofundir en què és

Abús i situacions d’emergència

2020-06-12T15:06:44+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , |

Abús i situacions d’emergència Segons el tipus de situació d’emergència en què ens trobem, diferents grups de la població es poden veure afectats en major proporció que uns altres. És a dir, poden patir un major risc social o psicològic. Analitzem ara si situacions d’emergència com el COVID19 han influït en situacions d’abús a

Per què es produeixen maltractaments a les persones grans?

2020-06-15T09:31:13+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , |

Per què es produeixen maltractaments a les persones grans? A l’hora d’analitzar el per què del maltractament a la nostra societat hem d’analitzar de manera transversal diferents aspectes que formen part de la nostra societat. Per això, analitzarem el per què es pot produir maltractaments a les persones grans en la nostra societat. Context sociodemogràfic

L’edatisme i els efectes en les persones grans

2020-06-12T19:26:13+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , |

L'edatisme i els efectes en les persones grans L’edatisme és la discriminació dirigida a persones per raó d’edat. Aquest concepte implica l’existència de creences i prejudicis cap a la persona gran i les seves capacitats.  De fet, aquest comportament té un impacte negatiu en la pròpia persona afectant directament a la seva autoestima. Com

Visibilitzem el maltractament a les persones grans

2020-06-15T09:31:59+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer, Uncategorized|Tags: , , |

Visibilitzem el maltractament a les persones grans Tot just fa un any més d’una seixantena d’entitats vam signar un manifest per frenar el maltractament per a les persones grans. Un text amb què es posen les bases per acabar amb aquesta situació que, en molts casos, per la vulnerabilitat i fragilitat de les persones, es

Protecció legal contra el maltractament a persones grans

2020-06-15T09:26:36+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , |

Protecció legal contra el maltractament a persones grans En tota societat, tota persona major d’edat és considerada com una persona plenament autònoma i lliure per prendre decisions per a ella mateixa. Aquesta premissa es pot veure modificada en el cas que la persona tingui les capacitat modificades jurídicament. Tenir les capacitats modificades implica deixar

Cap al bon tracte professional

2020-06-15T09:35:13+02:00Categories: Malaltia d'Alzheimer|Tags: , , , |

Cap al bon tracte professional El bon tracte cap a les persones grans mes vulnerables ens interpel·la a fer una reflexió profunda sobre com podem canviar la nostra mirada com a professionals. Precisament, la manera de relacionar-los amb la persona atesa marcarà la intervenció i el vincle que construirem plegats. Per això, cal tenir

Go to Top