Detalls

Aquest curs treballa estratègies de comunicació per enfortir el nostre propi lideratge i augmentar el benestar i el rendiment dels equips que coordinem. Posarem l’èmfasi en aspectes com la motivació, el canvi i la resistència, i en aquelles maneres de fer que poden aportar satisfacció i desenvolupament als professionals i a l’organització en el seu conjunt: nova manera d’entendre la direcció i la coordinació dels equips, més humanista i centrada en el desenvolupament professional.

Objectius:

  • Adquirir noves estratègies de comunicació per enfortir el nostre lideratge, augmentant el benestar i el rendiment dels equips que coordinem.
  • Aplicació dels nous models de canvi a les organitzacions.
  • Treballar estratègies de comunicació i gestió per revalorar el potencial de l’equip, dotant-lo de recursos per fer front als nous requeiments professionals.

Metodologia del taller:

Aportacions teòriques i practiques que juntament amb les experiències vivencials afavoreixen un millor aprenentatge.

Inscripció