Detalls

DCM nivell d’usuari avançat: Aquest nivell proporciona el coneixement per poder elaborar un mapa i supervisar projectes DCM on estiguin implicats altres mapadors dins la mateixa organització.

 


Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per dissenyar i implementar un projecte DCM que permeti desenvolupar el model de l’atenció centrada en la persona en el centre assistencial.
 • Identificar els punts forts de lideratge, poder i autoritat del mapador escollit per promoure el canvi dins la pròpia Organització, així com els seus punts febles.
 • Conèixer què és un equip de mapadors, cóm es transmet la tasca de mapadors i quines són les seves funcions dins la organització.
 • Identificar les dades DCM pertinents per elaborar el plà d’atenció individual (PIAI)

 

Continguts

 • L’organització: Està preparada pel DCM? (II)
 • Gestió del projecte (part I)
 • Interpretar les dades DCM
 • Elaboració d’informes
 • Devolució de dades
 • Pla d’actuació i desenvolupament del servei
 • Bones pràctiques i ètica en DCM
 • Construcció de rol del mapador avançat i líder de projecte
 • Gestió del projecte (part II): Treballant el teu projecte

 

Certificat per:

university-of-bradford

Descarregar dossier