demencia

La demència i l’Alzheimer és el mateix?

a
La demència es refereix a un conjunt de símptomes que apareixen com a conseqüència d’un dany o malaltia neurològica. Existeixen uns 100 tipus de demències i la malaltia d’Alzheimer, o simplement alzheimer, és la més comuna.

La malaltia porta el nom del psiquiatre i neuròleg alemany Alois Alzheimer, que la va descriure per primera vegada l’any 1906. En general l’Alzheimer es diagnostica en persones majors de 65 anys, malgrat que hi ha casos d’aparició precoç, els quals, tot i que amb menor prevalença, es poden donar força abans.

DEMÈNCIES

La demència és un terme general que descriu un deteriorament de la capacitat mental i fa referència a un conjunt de símptomes com a conseqüència d’un dany o d’una malaltia neurològica.

Existeixen uns 100 tipus de demències i la precisió clínica del diagnòstic és entre 80 i 90%.
El tipus més comú és l’Alzheimer.

ALZHEIMER

El deteriorament cognitiu progressivament va provocant canvis en el comportament de la persona afectada, com pots comprovar fent click aquí.

Quan un metge és informat i se sospita de la presència d’Alzheimer, el diagnòstic generalment es confirma amb una avaluació del comportament del pacient i amb tests cognitius, tot i que, si es pot, sovint també es fa un escàner cerebral. El diagnòstic es basa en observacions i exploracions sobre la conducta i certs símptomes físics. La precisió clínica del diagnòstic se situa entre el 80% i 90%

Actualment no hi ha cap tractament reconegut i eficaç que pugui curar l’Alzheimer o revertir la seva evolució progressiva. És una malaltia incurable, degenerativa i terminal, però una detecció precoç i un correcte acompanyament, ajuden a millorar l´evolució i a retardar la mort de les neurones.DEMÈNCIA EN XIFRES

A escala mundial, es diagnostiquen segons l’OMS gairebé 10 milions de casos nous a l’any.
Gairebé 1 cas cada 4 segons, dels quals entre el 60 i 70% són d’Alzheimer.

A Espanya hi ha més de 800.000 persones diagnosticades d’Alzheimer i l’any 2050 es podria arribar a 1,5 milions.
A Catalunya existeixen més de 100.000 casos.

S’estima que hi ha més de 47 milions de persones afectades i que el 2050 hi hauran més de 115 milions de persones diagnosticades d’Alzheimer, de les quals 19 milions a Europa.
0 milions
DE PERSONES AFECTADES PER LA DEMÈNCIA AL MÒN
0 milions
NOUS DIAGNÒSTICS CADA ANY
0 milions
DE PERSONES SERAN DIAGNOSTICADES D’ALZHEIMER A 2050

LA REALITAT DE L’ALZHEIMER

La demència té importants repercussions socials i econòmiques, referides a l’atenció prestada.
El 2015, s’estimava que el cost social que suposava atendre totes les persones del món diagnosticades amb algun tipus de demència ascendia a $818.000 milions. Aquesta quantia equival al 1,1% del producte interior brut (PIB) mundial.

Basant-se en aquest fet, el cost per pacient a Espanya es xifra entre 27.000 i 37.000 euros anuals. Això suposa un cost total de 24.000 milions d’euros anuals, que pot escalar fins als 33.000 milions el 2030 i els 56.000 milions el 2050.

A mesura que avança la malaltia, el nivell de dependència dels pacients és cada vegada més gran, suposant un increment dels costos i relatius a la cura informal o familiar.

IMPACTE A LES FAMÍLIES I ELS CUIDADORS

El major factor de risc per patir Alzheimer és l’envelliment, i a causa precisament de l‘envelliment de la població, cada 4 segons es diagnostica un nou cas al món. Això vol dir que 1 de cada 2 persones tenen una relació directa o indirecta amb l’Alzheimer.

Cada nou cas que es diagnostica canvia la vida a una família sencera. Sovint sorgeixen problemàtiques relacionades amb l’economia familiar que poden causar molt estrès a famílies i cuidadors, que necessiten rebre suport per part dels serveis sanitaris, socials, financers i jurídics pertinents.

Les persones diagnosticades de la Malaltia d’Alzheimer requereixen cures constants, de manera que el més habitual és, mentre encara viu en el seu domicili, que hi hagi un cuidador principal. En la major part dels casos, les cures i la responsabilitat d’acompanyar el pacient generalment sol recaure en una persona de l’entorn familiar més proper, i gairebé sempre la figura de cuidadora principal correspon a una dona.

El procés de la malaltia pot dilatar fins a 15 anys, i amb el temps, els cuidadors principals poden arribar a desenvolupar alts nivells d’estrès i ansietat, a mès de renunciar a la seva dedicació professional, i forçant-li a exercir unes tasques per a les quals, generalment, no està capacitat.

Quan el pacient resideix en el domicili familiar la família assumeix mès del 85% de la despesa de l’atenció, és a dir tenir cura de persones amb Alzheimer es paga de manera particular, amb els mitjans que cada família tingui.

COM PODEM AJUDAR A AFRONTAR EL DIAGNÒSTIC?

Ets una persona afectada, un familiar o cuidador?

Tens dubtes jurídics? Saps què és la tutela i la pretutela?

Ets un professional? Vols ampliar els teus coneixements?