Teràpies no farmacològiques per a la demència

Les teràpies no farmacològiques són fonamentals per a la cura de les persones amb Alzheimer. En aquesta formació aprendrem a desenvolupar aquesta tipologia de teràpies i les seves múltiples funcions.

Dia Del 18 d'octubre de 2022 al 28 d'octubre de 2022
Horari 18, 20, 25 i 28 d'octubre. De 10 a 14 h
Durada 16 h
Modalitat Virtual (Zoom)
Preu 125€ (bonificable a través de Fundae)
Adreçat a professionals tècnics (psicòlegs, neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, educadors socials, logopedes, etc.) que treballin a residències, centres de dia, centres de neurologia, hospitals de dia, SADS, centres de logopèdia, etc.

La demència és una malaltia neurodegenerativa que a dia d’avui no té cura. Els tractaments farmacològics existents intenten alentir l’evolució de la mateixa, però per si sols proporcionen resultats limitats. 

La seva combinació amb tractaments no farmacològics ha demostrat ser més efectiva que l’ús de cadascun d’ells, de manera independent. Però les intervencions no farmacològiques no consisteixen en la realització aleatòria d’activitats. Existeixen diferents tipologies de tractament, científicament contrastats, que poden ser útils en el reforç dels dèficits. Què cal estimular? Com s’ha de fer? Quins factors ens poden fer interferència? Quin pot ser el tipus d’intervenció pot ser més útil en cada cas? Aquestes són algunes de les qüestions a les que donarem resposta a través d’aquesta formació.

Teràpies no farmacològiques per a la demència

Inscriu-te

*
*
*
*
*
125,00
*
 • Objectius

  Aprendre a implementar les intervencions amb la persona amb demència, en base als objectius terapèutics establerts en cada fase de la malaltia. 

  Conèixer els diversos tipus d’intervenció existents, amb base científica contrastada, per a potenciar les capacitats cognitives i d’autonomia personal. 

  Dotar als professionals de recursos alhora que es proporciona als usuaris un tipus d’intervenció específica per a les seves necessitats.

 • Continguts

  El concepte de demència: afectació en la cognició i autonomia de la persona

  Aspectes comunicatius en la intervenció directa

  L’estimulació com a eix transversal en les activitats quotidianes

  • Potenciació de l’autonomia personal

  Objectius, enfoc i formats de treball en les teràpies no farmacològiques

  Tipus de tractaments:

   • Teràpia d’orientació a la realitat
   • Reminiscència
   • Estimulació cognitiva
   • Activitat física
   • Musicoteràpia
   • Roboteràpia
   • Teràpia amb nines
   • Mètode Montessori
   • Snoezelen
   • Teràpia assistida amb animals
   • Programes d’estimulació multimèdia 

  Planificació i disseny de les sessions d’estimulació

  Exemples d’activitats i jocs (sessió pràctica. Exposició del treball de l’alumne fora de l’aula)

 • Beneficis

  Major coneixement sobre els tipus de tractaments no farmacològics existents. 

  Major adherència per part dels usuaris amb deteriorament, en activitats terapèutiques que responen als seus interessos i necessitats (activitats significatives per a la persona). 

  Eines per a realitzar activitats d’estimulació variades i amb base científica reconeguda.

 • Docent

  Laura Calderón: És la Responsable de l’Àrea de Formació i Consultoria d’Alzheimer Catalunya Fundació. Es va llicenciar en Psicologia i té el Màster en Neuropsicologia Clínica i l’oficial de Psicogerontologia. Està cursant el Doctorat en Psicologia social (demència d’inici precoç i cuidadors) i ha dedicat la seva vida laboral a treballar amb les famílies i les persones afectades per a algun deteriorament cognitiu i/o demència. És formadora de professionals d’atenció directa a l’envelliment, tècnica d’estimulació cognitiva i psicòloga conductora de grups de suport a cuidadors no professionals, entre d’altres. 

Estàs buscant una altra formació?

Veure totes les formacions