LA FUNDACIÓ

Creiem que la voluntat de les persones és més forta que la por, que els prejudicis o que els símptomes. Sabem que conviure amb la malaltia és dur, però això hem de seguir vivint la vida i seguir formant part de la societat.

Treballem incansablement des del 1988 perquè cada pacient diagnosticat continuï decidint, per si mateix, durant tot el procés de la seva malaltia i, més endavant almenys sent conscient de la seva perspectiva.

Com vetllem per la qualitat de vida de qualsevol persona afectada?

Com vetllem per la qualitat de vida de qualsevol persona afectada?

Ajudem i acompanyem - Alzheimer Catalunya Fundació

AJUDEM

i acompanyem a malalts afectats per una demència

Recolzem i assessorem - Alzheimer Catalunya Fundació

RECOLZEM

i assessorem a familiars de persones amb demència

Conscienciem sobre la demència - Alzheimer Catalunya Fundació

CONSCIENCIEM

sobre la demència i el seu impacte a la ciutadania

Treballem poliques social - Alzheimer Catalunya Fundació

TREBALLEM

per establir polítiques socials conjuntament amb organismes i institucions

Formem - Alzheimer Catalunya Fundació

FORMEM

amb tècniques capdavanteres a professionals del sector

Perquè una persona amb demència,

tot i la pèrdua del llenguatge, no perd la comunicació.

tot i no saber orientar-se, no perd la voluntat d’avançar.

tot i no recordar el nom de qui estima, no deixa d’estimar.

Malalt i cuidador són molt més poderosos que la demència

Per això, i per vetllar per la qualitat de vida de les persones afectades per una demència hem desenvolupat 3 programes:

XARXES DE TREBALL I PROJECTES EUROPEUS

A més, la nostra xarxa d’acords i plataformes nacionals i internacionals ens ha situat com a entitat referència en l’acompanyament i l’atenció que necessiten, priorizant la seva perspectiva i manera de veure el món. L’activitat d’Alzheimer Catalunya està fortament lligada a iniciatives pel benestar social, a projectes europeus sobre salut i demència i, evidentment, a institucions vinculades a Catalunya:

  • Associació per la Vida Independent (AVI) (2015)
  • Global Action in Personhood (GAP) (2014)
  • Consell Consultiu Antiga Caixa Terrassa (2013)
  • Taula Salut Comunitària barri de la Sagrada Família (2012)
  • Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores (2007)
  • Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva (2006)
  • DCM International Implementation Grup (2006)
  • European Reminiscence Network (2004)
  • Coordinadora d’Entitats Tutelars (2001)
  • Federació Catalana de Voluntariat Social (1990)

DEMENTIA CARE MAPPING

Una tècnica pionera a Europa

Alzheimer Catalunya és l’única institució certificada per formar en Dementia Care Mapping (DCM), a tot l’Estat Espanyol. Formem en aquesta innovadora tècnica, desenvolupada per la Universitat de Bradford, a professionals a través dels nostres serveis de Formació.

L’EQUIP ALZHEIMER CATALUNYA

Aurora Santín, Direcció General d'Alzheimer Catalunya Fundació

Aurora Santín
Direcció General

Paqui Gómez, Cap del programa Ajudar i Protegir

Paqui Gómez
Cap del programa Ajudar i Protegir

Marta Navarro, Cap de comunicació

Marta Navarro
Cap de Comunicació

Josep Vila, Responsable del Programa de Consultoria i Formació

Olga Soler
Advocada de la Fundació

Toni Roig, Responsable Gestió Administrativa Programa Ajudar i Protegir

Toni Roig
Responsable Gestió Administrativa | Programa Ajudar i Protegir

Isabel Durán, Referent Programa Ajudar i Protegir

Sara Albaladejo
Referent | Programa Ajudar i Protegir

David Molina, Referent Programa Ajudar i Protegir

David Molina
Referent | Programa Ajudar i Protegir

Alberto Rodríguez, Referent Programa Ajudar i Protegir

Alberto Rodríguez
Referent | Programa Ajudar i Protegir

Romina Figueredo, Tècnica de Suport a la Persona Programa Ajudar i Protegir

Romina Figueredo
Tècnica de Suport a la Persona | Programa Ajudar i Protegir

Reyes Gastó, Tècnica de Suport a la Persona Programa Ajudar i Protegir

Reyes Gastó
Tècnica de Suport a la Persona | Programa Ajudar i Protegir

Ana Salés, Tècnica de Suport a la Persona Programa Ajudar i Protegir

Ana Salés
Tècnica de Suport a la Persona | Programa Ajudar i Protegir

Susana Llavina, Administració Programa Ajudar i Protegir

Estel Martínez
Administració Programa Ajudar i Protegir

Susana Llavina, Administració Programa Ajudar i Protegir

Magda Pío
Administració Programa Ajudar i Protegir

Karma Ruescas, Administració i recepció

Karma Ruescas
Administració i Recepció

Elena Fernández, Col·laboradora del Programa de Consultoria i Formació

Elena Fernández
Col·laboradora del Programa de Consultoria i Formació

Josep Vila, Col·laborador del Programa de Consultoria i Formació

Josep Vila
Col·laborador del Programa de Consultoria i Formació

PARTNERS

Alzheimer Catalunya Fundació és una gran família, i a més del nostre equip, has de conèixer als nostres amics:

TRANSPARÈNCIA

A Alzheimer Catalunya estem compromesos amb la transparència.

Perquè totes les persones que feu possible que aquesta fundació segueixi transformant vides, us mereixeu conèixer: