LA FUNDACIÓ

Creiem que la voluntat de les persones és més forta que la por, que els prejudicis o que els símptomes. Sabem que conviure amb la malaltia és dur, per això hem de seguir vivint la vida i seguir formant part de la societat.

Treballem incansablement des del 1988 perquè cada pacient diagnosticat continuï decidint, per si mateix, durant tot el procés de la seva malaltia i, més endavant almenys sent conscient de la seva perspectiva.

MISSIÓ

La Fundació té per missió donar orientació, suport i visibilitat

a la persona amb demència i al seu entorn.

VISIÓ

Ser punt de referència de les persones amb demència, amb l’objectiu que visquin sempre amb la màxima qualitat i dignitat.

Com vetllem per la qualitat de vida de qualsevol persona afectada?

Com vetllem per la qualitat de vida de qualsevol persona afectada?

Ajudem i acompanyem - Alzheimer Catalunya Fundació

AJUDEM

i acompanyem a malalts afectats per una demència

Recolzem i assessorem - Alzheimer Catalunya Fundació

RECOLZEM

i assessorem a familiars de persones amb demència

Conscienciem sobre la demència - Alzheimer Catalunya Fundació

CONSCIENCIEM

sobre la demència i el seu impacte a la ciutadania

Treballem poliques social - Alzheimer Catalunya Fundació

TREBALLEM

per establir polítiques socials conjuntament amb organismes i institucions

Formem - Alzheimer Catalunya Fundació

FORMEM

amb tècniques capdavanteres a professionals del sector

Perquè una persona amb demència,

tot i la pèrdua del llenguatge, no perd la comunicació.

tot i no saber orientar-se, no perd la voluntat d’avançar.

tot i no recordar el nom de qui estima, no deixa d’estimar.

Malalt i cuidador són molt més poderosos que la demència

Per això, i per vetllar per la qualitat de vida de les persones afectades per una demència hem desenvolupat 3 programes:

XARXES DE TREBALL I PROJECTES EUROPEUS

A més, la nostra xarxa d’acords i plataformes nacionals i internacionals ens ha situat com a entitat referència en l’acompanyament i l’atenció que necessiten, priorizant la seva perspectiva i manera de veure el món. L’activitat d’Alzheimer Catalunya està fortament lligada a iniciatives pel benestar social, a projectes europeus sobre salut i demència i, evidentment, a institucions vinculades a Catalunya:

  • Associació per la Vida Independent (AVI) (2015)
  • Global Action in Personhood (GAP) (2014)
  • Consell Consultiu Antiga Caixa Terrassa (2013)
  • Taula Salut Comunitària barri de la Sagrada Família (2012)
  • Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores (2007)
  • Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva (2006)
  • DCM International Implementation Grup (2006)
  • European Reminiscence Network (2004)
  • Coordinadora d’Entitats Tutelars (2001)
  • Federació Catalana de Voluntariat Social (1990)

DEMENTIA CARE MAPPING

Una tècnica pionera a Europa

Alzheimer Catalunya és l’única institució certificada per formar en Dementia Care Mapping (DCM), a tot l’Estat Espanyol. Formem en aquesta innovadora tècnica, desenvolupada per la Universitat de Bradford, a professionals a través dels nostres serveis de Formació.

PATRONAT ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ

Eulàlia Cucurella

Gerontòloga, Treballadora Social, Antropòloga i Mestratge en qualitat assistencial

Lluis Bonshoms

Assessor financer

Domènec Gil

Neuròleg

marta_grau_alzheimer_catalunya-fundació

Marta Grau

Experta en lideratge i talent

Xavier Navarro

Metge

Josep Niubò

Magistrat jubilat

Anna Rovira

Advocada

Josep Vilajoana

Doctor en Psicologia

EQUIP ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ

Aurora_Santin

Aurora Santín
Direcció General

Paqui Gómez - Cap del programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya

Paqui Gómez
Cap de programes d’Acció Social

Ada García
Cap de Comunicació

Toni Roig - Responsable Gestió Administrativa Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Toni Roig
Responsable d’Administració i Finances

Sara Albaladejo - Referent Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Sara Albaladejo
Referent d’Acció Social

David Molina - Referent Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

David Molina
Referent d’Acció Social

Lourdes Montes
Referent d’Acció Social

Alberto Rodríguez - Referent Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Alberto Rodríguez
Referent d’Acció Social

Romina Figueredo - Tècnica de Suport a la Persona Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Romina Figueredo
Tècnica en Suport a la Persona

Ana Salés - Tècnica de Suport a la Persona Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Ana Salés
Tècnica en Suport a la Persona

Reyes Gastó - Tècnica de Suport a la Persona Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Reyes Gastó
Tècnica en Suport a la Persona

Estel Martínez - Administració Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Estel Martínez
Administració

Magda Pío - Alzheimer Catalunya Fundació

Magda Pío
Administració

Col·laboradors

Josep Vila, Responsable del Programa de Consultoria i Formació

Olga Soler
Advocada de la Fundació

PARTNERS

Alzheimer Catalunya Fundació és una gran família, i a més del nostre equip, has de conèixer als nostres amics:

TRANSPARÈNCIA

A Alzheimer Catalunya estem compromesos amb la transparència.

Perquè totes les persones que feu possible que aquesta fundació segueixi transformant vides, us mereixeu conèixer: