Deixar de banda el projecte de vida personal per dedicar a la cura del familiar, genera frustració i estrès. Les ajudes econòmiques destinades a les famílies que tenen cura de persones amb Alzheimer, no estan equiparades a altres casuístiques, per la qual cosa és necessari ajustar-les per ajudar a reduir les càrregues familiars i l’estrès que provoca en la família, tant a nivell psicològic com econòmic.
Tenim prou cura de la persona que té cura? A més del suport social, l’autocura de la figura del cuidador, és imprescindible a tots els nivells.

L’Alzheimer afecta a la pròpia persona, al cuidador i al seu entorn.

 

Font de la notícia – El Periódico- Societat