Informació actualitzada amb les memòries de la Fundació Alzheimer Catalunya segons la normativa de transparència vigent.

MEMÒRIA 2016

Aquesta és la nostra memòria de l’any 2016. Un resum de menys de 3 minuts on volem reflectir qui som, que fem, que hem aconseguit i com ho hem fet.

Perquè nosaltres, amb el vostre suport constant i incondicional,  som leina que fa possible  que les persones que conviuen amb una demència siguin visibles. Millorar la seva qualitat de vida, deixar-los decidir, donar-los veu, empoderar-les, és la nostra lluita. Treballem amb la família i cuidadors i els assessorem, formem professionals, ajudem i acompanyem a persones amb demència, sensibilitzem la societat i treballem per millorar i establir polítiques socials. També us volem transmetre que aquest any 2016 el balanç econòmic s’ha estabilitzat, i això ens fa refermar en els nostres valors i els nostres objectius.

I això només és possible amb el suport i confiança que dipositeu en la nostra tasca.


MEMÒRIA 2015

Us presentem la nostra memòria del 2015. Aquest any posem cares a un resum de menys de 2’5 minuts, perquè pugueu veure gran part del que hem fet.

2015 ha estat un any difícil novament, però ens ha posicionat i refermat en la nostra finalitat, els nostres valors i els nostres objectius, enfocats íntegrament a que la persona que conviu amb una demència sigui protagonista de la seva pròpia vida, a la família, com a part indispensable per aconseguir-ho, i als professionals com a eix imprescindible per a una bona atenció a la persona.  Un sacseig intern que ha tingut repercussió en totes les àrees que conformen el nostre treball.

Moltíssimes gràcies per l’interès, suport i confiança que dipositeu en la nostra gestió.


MEMÒRIA PLURIANUAL

Descarregar document

MEMÒRIA 2014

Aquest 2014 l’esperàvem especialment perquè s’havia d’albirar el final de la greu i persistent crisi econòmica que ens afecta des de 2007 i que ens ha fet patir en la gestió del dia a dia. Malauradament no ha estat així.

S’ha seguit produint la paradoxa que al mateix temps que continuava l’aprimament en els pressupostos, de les diferents Administracions, destinats a les persones que atenem, s’ha incrementat el nombre de les seves necessitats.

Malgrat això el projecte comú de la Fundació, del qual en sou una part important,  s’ha pogut sostenir principalment per tres  raons:
  • la motivació i la força que ens dóna treballar al costat de la persona que conviu amb una demència;
  • la dedicació, la confiança i el que s’ha involucrat l’equip de persones que treballen a la Fundació;
  • i la generositat de persones que tant econòmicament com en diferents accions solidàries han fet possible  que ens poguéssim sostenir durant aquest passat 2014.
Moltes gràcies a tots.

MEMÒRIA PLURIANUAL

MEMÒRIA 2013

Com cada any us fem a mans la memòria de les activitats realitzades, els projectes de futur i l’estat de comptes.

L’objectiu en totes les nostres accions és el de continuar incorporant la persona de forma proactiva en la comprensió dels canvis ocasionats per la pròpia malaltia, prevenir el seu futur i protegir-se ell mateix, en definitiva viure la demència.

Aconseguir entre tots mitjançant la formació i la investigació, noves tècniques de treball, perquè la demència no passi desapercebuda, que sigui present tant en la societat com en l’agenda pública…, en definitiva, que la persona pugui expressar les seves necessitats, és el que fonamenta la nostra feina.

Descarregar memòria 2013    Descarregar resum memòria 2013    Auditoria 2013

MEMÒRIA 2012

Descarregar memòria 2012    Descarregar resum memòria 2012

MEMÒRIA 2011

Descarregar memòria 2011

MEMÒRIA 2010

Descarregar resum memòria 2010

MEMÒRIA 2009

Descarregar memòria 2009    Descarregar resum memòria 2009