Project Description

Ajudar i protegir

Exercim funcions de tutela i pretutela de persones afectades mitjançant conveni amb l’Administració Pública, mantenint en tot moment la perspectiva i voluntat de la persona. A més oferim solucions i respostes des de l’àmbit jurídic a persones amb demència i al seu entorn.

0
persones tutelades i pre-tutelades
0
famílies han rebut assessorament jurídic
0
hores en acompanyaments a persones a centres (mèdics, fisioterapeutes…)

Què et podem oferir?

ASSESORIA JURÍDICA

Servei d'Assesoría jurídica - Alzheimer Catalunya Fundació

Saps què és una incapacitació? La tutela? La pretutela?

Orientem sobre aspectes legals que sorgeixen amb el diagnòstic d’una demència

GESTIÓ DE LA TUTELA

Servei de Tutela i Pretutela - Alzheimer Catalunya Fundació

Possibilitem ser nomenats tutors legals per les persones afectades, per afrontar l’evolució de la malaltia amb seguretat, tranquil·litat i mantenint la seva voluntat, autonomia i dignitat

GESTIÓ DE TESTAMENTÀRIA

Servei de Gestió de la Testamentària - Alzheimer Catalunya Fundació

Oferim als hereus de les persones que tutelem la possibilitat de gestionar tot el procediment vinculat amb la testamentària a fi de facilitar i agilitzar els tràmits legals