Josep Vila i Elena Férnandez, Caps del projecte de Formació i Consultoria d’Alzheimer Catalunya, han realitzat el suport tècnic i metodològic d’aquesta guía de bones pràctiques aliniades sota el paradigma de l’ACP, amb la informació recollida durant la realització de jornades amb professionals de diferents colectius, i tallers formatius especialitzats, i que ha estat editada pel  Dept. de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar document