L’ACP al domicili

2021-06-17T08:36:11+02:00Categories: |Tags: , , , |

L’envelliment acusat de la població ha causat un augment de demanda de serveis d’atenció a les persones grans que viuen als seus domicilis. De manera progressiva, l’atenció prestada està evolucionant des d’un model centrat en la tasca a un model centrat en la persona on l’eix central és el respecte als drets, l’autodeterminació, la individualitat