2a edició: Comunicació Efectiva. Comuniquem-nos, comprenem-nos.

2021-10-04T08:54:38+02:00Categories: |Tags: , , , , |

La malaltia de l'Alzheimer i la majoria de demències afecten a la capacitat d'expressió i de comprensió de la persona que la pateix. Una de les principals dificultats amb la que ens trobem és la d'esbrinar allò que sent l'altre i com viu o reacciona en relació allò que li diem o fem i, moltes