Maltractament. Com afrontar-lo professionalment

2021-06-14T12:09:13+02:00Categories: Alzheimer Catalunya Fundació|Tags: , , , |

Maltractament. Com afrontar-lo professionalment L'èxit en l’abordatge de situacions de maltractament, ve determinat per la elaboració d’un bon diagnòstic de la situació. Aquest diagnòstic té un contingut objectivable, el qual obtenim mitjançant un screening, una  exploració acurada a través d’una sèrie d’escales de valoració, però també a partir d’un contingut subjectiu, la percepció del professional que realitza el diagnòstic

Pressupost i recursos. Els elements bàsics per garantir el bon tracte 

2021-06-14T12:00:03+02:00Categories: Alzheimer Catalunya Fundació|Tags: , , |

Pressupost i recursos. Els elements bàsics per garantir el bon tracte Bon tracte. L’antònim de la paraula maltractament. Aquest concepte s’utilitza sovint quan es parla de cures i fa referència a una forma d’acompanyar respectuosa amb els drets i les voluntats de la persona cuidada.    En l’àmbit del suport i de l’acompanyament a les persones grans, el bon

Aturem el maltractament. Rols i tasques que hem d’assumir els professionals

2021-06-14T16:56:04+02:00Categories: Alzheimer Catalunya Fundació|Tags: , , |

Aturem el maltractament. Rols i tasques que hem d’assumir els professionals              El dia 15 de juny és el  Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament vers les Persones grans. Una lacra que malauradament pateix entre un 3 i un 5% de les persones grans del país.  

Go to Top