Conversa “Reptes futurs per a la sostenibilitat de les cures de llarga durada”

2021-10-04T09:07:41+02:00Categories: |Tags: , |

L'envelliment de la població és una realitat que augmentarà exponencialment en els pròxims anys. És per això que s'han de buscar estratègies que millorin la qualitat de vida de les persones grans en l'actualitat i en un futur ja que el model actual mostra símptomes de caducitat. A la conversa debatrem sobre el dret a

Conversa “Envelliment, perspectiva de gènere i LGTBI+”

2021-10-13T17:17:56+02:00Categories: |Tags: , , , |

Envellir és un procés complex que moltes vegades deriva en invisibilitat, sovint causada per factors propis de la vellesa, com són la dependència o la demència i la resposta no adequada per part de les institucions i de la pròpia societat. Aquesta invisibilitat és major en col·lectius com les dones o les persones LGTBI +,

Go to Top