Protecció jurídica-econòmica archivos - Alzheimer Catalunya

Les persones, el valor afegit de la nostra tasca

2019-07-24T11:12:41+02:00Categories: Experiències de l'equip d'Alzheimer Catalunya Fundació|Tags: , , , |

L’ econòmica és una part vital a conèixer per qui a d’exercir els drets i fer complir les obligacions d’aquelles persones de les que les instàncies judicials i/o la mateixa persona o el seu entorn en els casos de pretutela ens han confiat la seva protecció.

Avançar-nos als fets

2019-08-26T12:31:29+02:00Categories: Experiències de l'equip d'Alzheimer Catalunya Fundació|Tags: , , , |

Les persones construïm la nostra xarxa social des de que comencem a socialitzar amb l’entorn, família, escola, amics, veïns, entre d’altres. Totes elles resulten una font d’enriquiment vers la nostra persona, ja que ens ajuden a créixer.

Go to Top