ESTATUTS 

A continuació, podeu descarregar la documentació oficial corresponent als estatuts de la Fundació Alzheimer Catalunya:CODI ÈTIC

Consulta el Codi Ètic d’Alzheimer Catalunya Fundació:PRESSUPOSTOS

A continuació, us podeu descarregar el document pressupostari de la Fundació del present any:AUDITORIES

Decarrega les auditories actualitzades de la Fundació Alzheimer Catalunya segons la normativa de transparència vigent.MEMÒRIES

Informació actualitzada amb les memòries de la Fundació Alzheimer Catalunya segons la normativa de transparència vigent.