ESTATUTS 

A continuació, podeu descarregar la documentació oficial corresponent als estatuts de la Fundació Alzheimer Catalunya:

Descarregar Estatuts


PRESSUPOSTOS

A continuació, us podeu descarregar el document pressupostari de la Fundació del present any:

Descarregar Pressupostos


MEMÒRIES

Informació actualitzada amb les memòries de la Fundació Alzheimer Catalunya segons la normativa de transparència vigent.

Memòria 2018


Memòria 2017


Memòria 2016


Memòria 2015


Memòria 2014


Memòria 2013

AUDITORIES

Decarrega les auditories actualitzades de la Fundació Alzheimer Catalunya segons la normativa de transparència vigent.

Auditoria 2018


Auditoria 2017


Auditoria 2016


Auditoria 2015


Auditoria 2014


Auditoria 2013