Entitat/Responsable del fitxer:
ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ
DNI/NIF: G64041353 amb adreça a: BRUC, 65 de BARCELONA.

 

Adreça ARCO:
ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ
DNI/NIF: G64041353 amb adreça a: C/ BRUC, 65, 3er 2na de BARCELONA.
E-mail: info@alzheimercatalunya.org

 

Adreça LSSICE:
ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ
DNI/NIF: G64041353 amb adreça a: C/ BRUC, 65, 3er 2na de BARCELONA.
E-mail: info@alzheimercatalunya.org

 

Estipula les següents condicions d’ús d’aquest web mitjançant el següent: AVÍS LEGAL.

 

Donacions:

Alzheimer Catalunya ha optat per al règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002 de 23 de desembre, complint tots els requisits establerts a l’article 3r. Alzheimer Catalunya ha rebut aquest donatiu de caràcter irrevocable que destinarà als fins establerts als estatuts fundacionals.

 

Accés a la pàgina web:

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal. Es prega que es llegeixi atentament. L’accés i utilització d’aquesta web determina que vostè ha llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

L’usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent que sigui aplicable. Tanmateix, hi accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat.

La informació continguda en aquest web té com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per l’entitat.

L’entitat no es fa responsable dels retards en l’accés a la pàgina web. Tampoc no es fa responsable del contingut d’errors, omissions o virus, ni dels danys que pugui patir el sistema informàtic de l’usuari quan accedeixi a la pàgina web o es descarregui arxius.

L’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per l’ incompliment del que s’estableix a les condicions d’ús.

 

Propietat intel·lectual i propietat industrial:

Tots els continguts de la pàgina web corresponen exclusivament a l’entitat o, en el seu cas, a tercers. Tots els usos o explotacions diferents de la creació d’una còpia privada dels continguts, com una còpia transitòria i accessòria i exclusivament per a la seva utilització personal, requeriran d’una autorització prèvia i per escrit de l’entitat.

 

Enllaços:

Tot enllaç o qualsevol altre tipus de connexió virtual a aquesta pàgina web haurà de ser autoritzada prèviament i per escrit per l’entitat, establint-se l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

L’entitat desitja aclarir que els enllaços a llocs web d’informació general que contingui aquesta pàgina web tenen únicament com a finalitat posar a disposició de l’usuari altres fons d’informació que puguin ser del seu interès.

Encara que s’ha tractat d’assegurar que aquestes pàgines web de tercers compleixin els estàndards adequats, no podem garantir que els compleixin.

Al marge del que es preveu legalment, l’entitat declina qualsevol responsabilitat en relació als danys, errors o omissions que puguin patir els sistemes informàtics de l’usuari, existents als continguts de les pàgines web amb les que té enllaços.

 

Legislació i jurisdicció aplicable:

Les presents Condicions d’accés estan subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que pugui derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, l’usuari i l’entitat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals que determini l’entitat.