Creem, implementem i gestionem iniciatives transformadores

Aturem el maltractament

És un programa que aborda el maltractament cap a les persones grans a partir d’una perspectiva de 360 graus. Això vol dir que actuem des de la prevenció, des de la detecció, des de la capacitació i des de la intervenció amb l’objectiu d’erradicar aquesta problemàtica.

Per aconseguir-ho, intercedim en diversos àmbits com són l’educatiu, el professional i, especialment, el comunitari a través de projectes diferents que s’interrelacionen entre sí:

En el marc de la missió de l’entitat: Donar orientació, suport i visibilitat a la persona amb demència i al seu entorn, implementem projectes que complementen l’activitat de la fundació per tal de treballar des de diverses perspectives i disciplines l’envelliment, la dependència i el deteriorament cognitiu.

Projectes

Connecta

Cuidant en positiu

Fomentem el benestar i la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals a través de grups d’ajuda mútua i d’atenció psicològica individualitzada per reduir els nivells d’angoixa i donar informació sobre cures i demències.

Mite

Generar un bon tracte

Formem a mestres de l’assignatura d’Educació en valors socials i cívics sobre envelliment i pràctiques edadistes amb l’objectiu d’aprendre a prevenir-les.

Amb tu

Defensant els meus drets

Organitzem tallers per a persones grans i el seu entorn per donar eines de prevenció i detecció de situacions de maltractament i informem dels recursos que existeixen per denunciar-les.

Impuls

Guiant al professional

Formem i supervisem als equips professionals que treballen amb persones grans en detecció, anàlisi i actuació davant situacions de maltractament a través del disseny d’un pla d’intervenció i de protocols d’actuació per abordar aquesta problemàtica.

Connecta

Cuidant en positiu

Fomentem el benestar i la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals a través de grups d’ajuda mútua i d’atenció psicològica individualitzada per reduir els nivells d’angoixa i donar informació sobre cures i demències.

Mite

Generar un bon tracte

Formem a mestres de l’assignatura d’Educació en valors socials i cívics sobre envelliment i pràctiques edadistes amb l’objectiu d’aprendre a prevenir-les.

Amb tu

Defensant els meus drets

Organitzem tallers per a persones grans i el seu entorn per donar eines de prevenció i detecció de situacions de maltractament i informem dels recursos que existeixen per denunciar-les.

Impuls

Guiant al professional

Formem i supervisem als equips professionals que treballen amb persones grans en detecció, anàlisi i actuació davant situacions de maltractament a través del disseny d’un pla d’intervenció i de protocols d’actuació per abordar aquesta problemàtica.

Més projectes

Projecte Canals

Es basa en incentivar l’activisme comunitari com a eina imprescindible per a la detecció de casos de maltractament envers les persones grans. En aquest cas, l’activisme comunitari es vehicula principalment a partir dels comerciants, col·lectiu escollit per convertir-se en agents de detecció contra aquesta problemàtica.

Sota la premissa d’informa’t, observa i actua es forma a botiguers de farmàcies, fleques, perruqueries i d’altres comerços propers a les persones grans per tal que tinguin la informació necessària per detectar casos de maltractament i comunicar-los correctament. Més enllà d’assumir la sensibilització i formació dels comerciants, Alzheimer Catalunya actua de nexe entre els detectors i els serveis professionals competents del territori per tal d’acompanyar-los en el procés i aportar una visió experta a l’hora d’abordar casos de maltractament.

El projecte Canals s’ha iniciat per primera vegada en diversos barris de la ciutat de Terrassa. S’han implicat fins a un total de 97 comerços, que reben informació continuada sobre la problemàtica per tal de poder detectar situacions de maltractament.

Projecte Motor

Aquest projecte es dedica a acompanyar a persones amb trastorn cognitiu que es troben en situació de maltractament a través de la intervenció directa per acabar amb la situació d’abús viscuda.

Un percentatge molt elevat de casos de maltractament vers les persones grans es produeix pel seu entorn proper i moltes vegades, es deu a la poca coneixença que es tenen sobre les cures o l’estrès derivades d’elles. Per aquest motiu aquest projecte es desenvolupa a partir d’un enfocament sistèmic. És a dir, per resoldre una situació de maltractament considerem que no només s’ha de treballar amb la persona afectada sinó amb tot el seu entorn. Aquesta situació ens ha portat també a treballar des de la teoria de la intervenció restaurativa, basada en, sempre que sigui possible, reconstruir vincles sans i beneficiosos per a la persona gran afectada.

L’acompanyament mencionat es realitza a través de 4 eixos diferenciats:

La intervenció experta

S’aborda la situació de maltractament de forma ràpida, àgil i efectiva per erradicar la problemàtica. Això pot derivar en assumir la guarda de fet o la defensa judicial de la persona afectada.

Espai Confidencial

S’ha creat una línia telefònica exclusiva per a persones receptores i autores de maltractament amb l’objectiu d’aconseguir activar un procés de recuperació de la relació i de les cures lliures d’abús.

Espai de mediació

Tal i com el nom indica, existeix un espai de mediació per tal de resoldre conflictes familiars derivats de la gestió de les cures cap a la persona gran.

Assessorament i consultoria

S’assessora a diferents perfils professionals per capacitar-los i donar-los eines per poder acompanyar correctament a persones grans maltractades i resoldre situacions d’abús.

L’acompanyament mencionat es realitza a través de 4 eixos diferenciats:

La intervenció experta

S’aborda la situació de maltractament de forma ràpida, àgil i efectiva per erradicar la problemàtica. Això pot derivar en assumir la guarda de fet o la defensa judicial de la persona afectada.

Espai Confidencial

S’ha creat una línia telefònica exclusiva per a persones receptores i autores de maltractament amb l’objectiu d’aconseguir activar un procés de recuperació de la relació i de les cures lliures d’abús.

Espai de mediació

Tal i com el nom indica, existeix un espai de mediació per tal de resoldre conflictes familiars derivats de la gestió de les cures cap a la persona gran.

Assessorament i consultoria

S’assessora a diferents perfils professionals per capacitar-los i donar-los eines per poder acompanyar correctament a persones grans maltractades i resoldre situacions d’abús.

Coneixes un cas de maltractament a persones grans?

Truca’ns a 93 459 22 94

o escriu-nos a

atencio@alzheimercatalunya.org

Informa’t sobre la temàtica