Impacte a les famílies

1 de cada 2 persones

Té relació directa o indirecta amb la malaltia

8 de cada 10 famílies

Assumeixen les cures del seu familiar

80%

De les cuidadores no professionals són dones

27.000 / 41.000

El cost econòmic que pot oscil·lar per una família

1 de cada 2 persones

Té relació directa o indirecta amb la malaltia

8 de cada 10 famílies

Assumeixen les cures del seu familiar

80%

De les cuidadores no professionals són dones

27.000 / 41.000

El cost econòmic que pot oscil·lar per una família

L’arribada del diagnòstic

Implica canvis importants a nivell familiar. A mesura que avança l’Alzheimer, les persones diagnosticades requereixen d’unes cures constants. Això fa que aparegui la figura de la cuidadora principal dins del nucli familiar, ho escrivim en femení perquè actualment el 80% de les cuidadores no professionals són dones. El mateix percentatge que el de persones diagnosticades que viuen al seu domicili.

El procés de la malaltia pot arribar fins als 15 anys. Durant aquest temps, les persones encarregades de la cura de persones amb Alzheimer poden modificar tota la seva vida, i poden arribar a desenvolupar nivells alts d’estrès i d’ansietat. 

De fet, l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu, implica un alt cost econòmic al nucli familiar. Es calcula que el cost mitjà anual és d’entre 27.000 i 37.000€ anuals i pot arribar als 41.000€ en fases més avançades.  

Segons l’OMS

El cost relacionat amb l’Alzheimer es reparteix entre l’atenció de la família que assumeix el 85% d’aquest i l’atenció coberta pels sistemes socials i sanitaris que representa el 15%. 

T’ajudem

Des de la fundació oferim diversos programes i serveis destinats a donar a suport a persones diagnosticades i als seus familiars

Assessorament personalitzat 
Formació i activitats per a persones cuidadores
Servei jurídic
Grups de suport
Suport psicològic 
Assessoria social
Xarxa cuidadora