Conèixer ens permet actuar

La pandèmia del s. XXI

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa relacionada amb la vellesa que actualment no té cura i que afecta a milions de persones. La pèrdua de memòria i la conseqüent pèrdua d’identitat són alguns dels factors més greus de la malaltia.

L’entorn de l’Alzheimer

Les famílies són les principals cuidadores de les persones amb Alzheimer. Això té implicacions emocionals, socials i econòmiques per a totes elles.

Alzheimer i maltractament

L’Alzheimer augmenta la vulnerabilitat de les persones que el tenen, és per això que també s’incrementen les possibilitats de patir situacions de maltractament

Preguntes freqüents

La paraula Alzheimer genera pors, dubtes i incertesa en el futur de la persona i del seu entorn. Resol totes les qüestions sobre la malaltia, la gestió del dia a dia i els recursos legals.