L’Alzheimer i demències

Milions

De persones al món, actualment, estan diagnosticades amb demència.

Any 2050

Segons l’OMS, les previsions són de 152 milions de casos diagnosticats al món.

Segons

És el temps que es diagnostica un nou  cas al món.

Milions

De persones al món, actualment, estan diagnosticades amb demència.

Any 2050

Segons l’OMS, les previsions són de 152 milions de casos diagnosticats al món.

Segons

És el temps que es diagnostica un nou  cas al món.

La malaltia d’Alzheimer és la demència més comuna i representa entre el 60 i 70% dels casos. A Espanya, hi ha més de 800.000 casos diagnosticats, dels quals més de 100.000 a Catalunya.

Segons l’OMS, a nivell mundial, hi ha uns 50 milions de persones diagnosticades. I les previsions per al 2050 són que hi hagi 152 milions de persones.

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta a diferents funcions com la memòria, el pensament, l’orientació, la comprensió, el càlcul, la capacitat d’aprenentatge, el llenguatge i el raonament.  Se sol diagnosticar a persones majors de 65 anys. Tot i així, cada vegada es detecten casos a edats inferiors.

Aquesta malaltia és la causa més freqüent de demència. Apareix per l’acumulació de plaques de la proteïna beta-amiloide i de la proteïna Tau. Genera un deteriorament cognitiu progressiu que es caracteritza, inicialment, per la pèrdua de memòria, alteracions en el llenguatge, dificultats d’orientació temporal, espacial i personal.

Alois Alzheimer, psiquiatra i neuròleg, va ser qui va descriure per primera vegada la malaltia l’any 1906.

La teva col·laboració ens ajuda a seguir donant suport a familiars de persones amb Alzheimer i altres demències.

Més enllà de l’Alzheimer
Les demències més habituals

Demència vascular

Té l’origen en la suma de petits accidents cerebrovasculars produïts durant un període de temps prolongat, que provoquen una influència d’oxigen i nutrients a les cèl·lules cerebrals. Aquesta situació és la causant dels símptomes de demència, que varien segons la zona del cervell afectada.

Demència amb Cossos de Lewy

Neix de l’acumulació de cossos de Lewy a les parts del cervell que controlen la memòria, el pensament i el moviment. Els símptomes més comuns inclouen canvis cognitius, de moviment, de son i de comportament. El major factor de risc és l’edat ja que apareix a partir dels 50 anys.

Demència frontotemporal

Afecta als lòbuls frontal i temporal que són els associats amb la personalitat, la conducta i el llenguatge. S’experimenten canvis importants en la conducta i la personalitat i dèficit en la memòria declarativa.

Demència vascular

Té l’origen en la suma de petits accidents cerebrovasculars produïts durant un període de temps prolongat, que provoquen una influència d’oxigen i nutrients a les cèl·lules cerebrals. Aquesta situació és la causant dels símptomes de demència, que varien segons la zona del cervell afectada.

Demència amb Cossos de Lewy

Neix de l’acumulació de cossos de Lewy a les parts del cervell que controlen la memòria, el pensament i el moviment. Els símptomes més comuns inclouen canvis cognitius, de moviment, de son i de comportament. El major factor de risc és l’edat ja que apareix a partir dels 50 anys.

Demència frontotemporal

Afecta als lòbuls frontal i temporal que són els associats amb la personalitat, la conducta i el llenguatge. S’experimenten canvis importants en la conducta i la personalitat i dèficit en la memòria declarativa.

Símptomes de l’Alzheimer

Es calcula que el procés de la malaltia dura entre 7 i 15 anys des del seu diagnòstic. Durant aquest temps, el deteriorament cognitiu de la persona avança i s’experimenten diferents canvis en la conducta i en el seu nivell d’autonomia. És de gran rellevància el diagnòstic precoç per poder alentir la malaltia mitjançant teràpies farmacològiques i no farmacològiques.

Pèrdua de la memòria
Problemes de llenguatge 
Dificultat per realitzar tasques complexes 
Desorientació en temps i espai
Canvis de personalitat
Apatia