Alzheimer Catalunya Fundació i la Fundació Josep Palau Francàs estableixen un acord de col·laboració

Conveni Francàs Alzheimer Catalunya

Aquest mes de juliol s’ha establert acord de col·laboració entre Alzheimer Catalunya Fundació i la Fundació Josep Palau Francàs. Aquesta se centra ampliar el servei d’assessorament familiar a l’entitat.

Assessorament familiar

Aquest servei té com a objectiu acompanyar les famílies amb l’arribada del diagnòstic de demència. A través de la figura de l’assessor, aquest valora les necessitats de la persona afectada per una demència, de la seva família o del seu entorn més proper. D’aquesta manera, l’assessor pot suggerir els serveis més adequats i ajustats a les necessitats particulars de cada persona. Però també dona resposta a com aconseguir-los i fer seguiment i suport a les persones en tot moment.

Conveni de col·laboració

Gràcies a aquest conveni de col·laboració d’un any, es vol seguir ampliant i oferint més suport a les persones amb demència i el seu entorn per millorar el benestar del nucli familiar. La Fundació Josep Palau Francàs és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu donar suport, protecció, defensa i ajuda social a persones necessitades així com a contribuir a la cooperació en el desenvolupament.