Alzheimer Catalunya, l’Ajuntament i quatre entitats més posen en marxa la Taula Barcelona per l’Alzheimer

taula_alzheimer_Alzheimer Catalunya Fundació

La Taula Barcelona per l’Alzheimer, formada per Alzheimer Catalunya Fundació,  l’Ajuntament i quatre entitats de la ciutat especialitzades en aquesta malaltia, han creat un nou canal d’informació adreçat al conjunt de la ciutadania per respondre tots els dubtes que es puguin generar al voltant de l’Alzheimer. La plataforma s’ha posat en marxa coincidint amb la commemoració aquest dilluns del Dia Mundial de l’Alzheimer i es pot consultar aquí.

L’Infocanal BCN per l’Alzheimer incorpora més d’un centenar de preguntes i respostes amb la informació bàsica sobre Alzheimer, la prevenció, les activitats i recursos que hi ha a la ciutat també per a les persones cuidadores, el tracte amb persones malaltes o els possibles dubtes legals, entre d’altres qüestions.

Al nou espai es poden trobar igualment píndoles amb informació pràctica i actualitzada sobre l’Alzheimer, la seva evolució i el seu impacte en l’entorn proper. La plataforma serveix per oferir informació útil al llarg de les diferents etapes d’aquesta malaltia, més enllà de la vessant del tractament mèdic, i incorpora igualment un xat en el qual es poden fer consultes concretes. L’Infocanal sorgeix en el context generat per la Covid-19, que ha posat de manifest la necessitat de facilitar l’accés remot a recursos d’informació, però té la vocació de perdurar al llarg del temps. De fet, incorpora informació sobre altres malalties neurodegeneratives i de cara a una segona fase ja s’està treballant amb entitats com l’Associació Catalana de la Malaltia de Huntington i l’Associació Catalana per al Parkinson per tal d’ampliar l’abast de les informacions incloses.

Què és la Taula Barcelona per l’Alzheimer?

La Taula Barcelona per l’Alzheimer es va posar en marxa l’any 2018, integrada pel  departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Alzheimer Catalunya Fundació i les altres quatre entitats del sector. Va néixer amb la voluntat de treballar de manera col·laborativa per tal d’aconseguir que Barcelona sigui una ciutat amigable per a les persones amb Alzheimer i el seu entorn. És en el marc d’aquesta Taula que s’està impulsant la ‘Iniciativa Barcelona per l’Alzheimer’, amb la qual es pretén sensibilitzar la ciutadania, avançar en el reforç dels serveis municipals, contribuir a una millora de la informació, prevenció, orientació, atenció i cura de les persones amb Alzheimer i el seu entorn, donar suport a les entitats i promoure el treball en xarxa.

Quina informació trobareu al canal?

El canal que es posa en marxa ara ha estat possible gràcies igualment a una tasca compartida en què s’ha fet una identificació conjunta amb les entitats sobre quines són les preguntes més freqüents al voltant de l’Alzheimer i s’ofereix informació pràctica vinculada als moment previs a la malaltia. També s’incorpora informació relacionada amb els moments inicials vinculats al diagnòstic, així com a les etapes intermèdies i finals de la malaltia. De fet, la plataforma està adreçada a un ampli ventall de col·lectius que, tot i que està especialment pensada a les famílies i l’entorn proper de les persones malaltes, també té informació adient per a persones cuidadores ja siguin professionals o no. La voluntat és que el nou canal s’incorpori dins dels múltiples recursos d’informació que existeixen a Barcelona i també als webs dels diferents actors que treballen en aquest àmbit.

Igualment, l’Infocanal serveix d’agregador de continguts que han facilitat les pròpies entitats i inclou enllaços a les seves pàgines web i els seus recursos. En cap cas substitueix la informació que ja aporten aquests agents, sinó que ajudarà a la seva difusió i integració en una plataforma transversal que s’actualitzi de manera permanent i que sigui de fàcil accés per a la ciutadania. Tanmateix serveix per tal d’identificar preguntes freqüents no cobertes que s’aniran integrant a la pròpia plataforma i per derivar cap als diferents recursos de la ciutat.

Aquesta nova eina es relaciona amb l’aposta municipal per tal prioritzar la informació, orientació i assessorament en l’àmbit de la cura en sentit ampli. D’aquesta manera, complementa el servei municipal d’informació i orientació Barcelona Cuida, inaugurat l’any 2019.