Artteràpia i com endarrerir l’evolució de l’Alzheimer

Artteràpia_Alzheimer Catalunya Fundació

Sabent que l’Alzheimer és una malaltia avui dia incurable, aspectes com la detecció precoç i l’acompanyament amb tècniques adequades són claus per a l’endarreriment d’aquesta. Per aquest motiu, tècniques com l’Artteràpia aplicades a pacients amb Alzheimer cada cop són més recurrents. Així, d’acord amb l’American Art Theraphy Association (AATA), s’entén per Artteràpia la professió en l’àrea de la salut mental que utilitza procediments i tècniques creatives per millorar el benestar físic, mental i emocional de les persones sense importar la seva edat.

L’Artteràpia

En el cas de l’Artteràpia, som diverses les entitats especialitzades en demències que apostem per la realització de tallers de pintura. Per mitjà d’aquests, els participants poden expressar els seus pensaments i sentiments a través del dibuix.  Així, a més de l’estimulació cognitiva, sensorial i generació d’idees, també els permet relacionar-se amb l’entorn i sentir-se satisfets amb les seves creacions.

Altrament l’Artteràpia pot traslladar-se a museus, on a través de la visita de diferents obres, s’estimula la memòria ajudant-los a recordar.

Benefici de l’Artteràpia i moment de realització

Són molts els estudis realitzats sobre d’Artteràpia i com endarrerir l’evolució de l’Alzheimer. De fet, aconseguir que les persones diagnosticades amb demència s’interessin per activitats com l’art, permet que el cervell creï noves sinapsis, retardant la mort de neurones, i comportant el manteniment de la  plasticitat cerebral.

Això és així perquè la creativitat ocupa una zona del cervell que es deteriora més lentament que altres parts afectades per la demència tal com indica Bruce L. Miller, professor de neurologia en University of Califòrnia, San Francisco.

Aquesta tècnica ajuda a l’estimulació d’àrees cerebrals en funcionament, permetent la reminiscència i fomentat conductes positives com pot ser somriure, socialitzar, etcètera. Això fa que segueixin connectats a la realitat a més de que sigui una teràpia potencialment beneficiosa pel tractament dels símptomes emocionals i conductuals.

Pel que fa a la realització de l’Artteràpia, generalment es recomana en fases inicials de la malaltia, tot i que s’haurà d’atendre a les característiques de cada cas.

Us oferim  recursos d’expressió artística

Per aquest motiu, i per conèixer més com funciona l’Artteràpia i els beneficis que té en persones amb demència us oferim el webinar: Recursos d’expressió artística per a persones amb demència. Aquest està conduït per Sílvia Fernandez Cadevall, fundadora i directora de l’entitat Arte Paliativo i amb qui col·laborem habitualment per dur a terme aquesta tècnica.