Alzheimer Catalunya Fundació reconeix a la persona com un ésser únic, que té una trajectòria de vida en la qual ha tingut una educació, ha establert relacions socials, ha desenvolupat una vida professional i ha adquirit uns valors i unes preferències que li han forjat el seu caràcter que li han dotat d’una identitat. Aquesta identitat és des de la que treballem, és la prioritat a mantenir en totes les nostres actuacions i que ens facilita el màxim la nostra tasca. La identitat també la tenim present des del vessant de l’administració econòmica i patrimonial de la persona, una àrea que es desenvolupa, va agafant consistència i protagonisme al llarg de l’existència, conjuntament amb la social, professional, sanitària, cultural, etc. Coneixent les preferències i història de vida de les persones podem invertir els seus recursos materials en el que sigui un valor afegit en la seva atenció.

Tots tenim, en major o menor mesura, contacte amb els diners i béns de consum. La història de la nostra relació amb l’economia converteix la situació patrimonial actual des de la qual en l’àrea econòmica – administrativa començarem a treballar.

a

‘Coneixent les preferències i història de vida de les persones podem invertir els seus recursos materials en el que sigui un valor afegit en la seva atenció’

a

L’àrea econòmica-administrativa gestiona els béns materials i econòmics de la persona en el seu benefici. Amb coordinació amb les altres àrees en què es divideix el programa tutelar “Ajudar i Protegir”: l’àrea social i la jurídica. Des del treball conjunt trobem les millors maneres d’inversió dels recursos materials de la persona, a partir dels criteris en els quals es basa la nostra intervenció: i) Valorar a la persona com a membre de ple dret de la societat, ii) tractar-se com a “individu”, com ser únic i adaptar-nos a les seves necessitats, iii) No perdre la perspectiva de la persona. Entendre quina és la visió que té de la seva situació, iv) Conèixer el seu entorn i evitar que aquest sigui causa de malestar.

El ventall de perfils econòmic – patrimonials de les persones que atenem és molt ampli, des de les quals no compten amb el mínim per a cobrir les necessitats més bàsiques per a la seva subsistència fins a les quals àmpliament les cobreixen i a més poden invertir recursos a obtenir qualitat de vida. En aquesta línia, una de les nostres prioritats és invertir recursos perquè la persona pugui continuar vivint a la seva casa, si així ho desitja, amb una qualitat de vida acceptable i seguidament potenciar altres àrees per a aconseguir que es conservi o augmenti la seva qualitat de vida, sigui en domicili o en centres assistencials.

Sempre comptem amb la persona a l’hora d’invertir i gestionar els seus recursos materials. Si encara té preservades les seves capacitats ho fem incorporant-la a la presa de decisions. Si no és possible la seva incorporació a la presa de decisions ho fem explicant-li les accions que creem són les millors per a la seva viabilitat, acompanyant-la en el seu malestar en cas de desacord i oferint-li el suport necessari. En cas de no tenir preservades les capacitats ho fem treballant en xarxa amb el seu entorn familiar, sempre que sigui, i l’equip de professionals que intervenen en el cas, partint sempre des de la seva història de vida i el present.

‘Una de les nostres prioritats és invertir recursos perquè la persona pugui continuar vivint a la seva casa, si així ho desitja, amb una qualitat de vida acceptable i seguidament potenciar altres àrees per a aconseguir que es conservi o augmenti la seva qualitat de vida, sigui en domicili o en centres assistencials’

Per a l’equip administratiu és molt important mantenir el contacte amb la persona, però no resulta sempre fàcil per al tipus de tasca que tenim, a més d’estar en el despatx, envoltats de papers i números. Mantenir present a la persona ho aconseguim de diverses maneres: en reunions de manera directa i presencialment amb la mateixa persona, amb el seu entorn o amb la informació que ens faciliten els companys de l’àrea social i jurídica. Especialment gratificants són les visites que ens fan les persones a les quals prestem serveis, sigui per a fer alguna consulta, perquè han estat convocats a alguna reunió o bé perquè alguns preserven capacitats per a administrar quantitats de diners i periòdicament s’acosten, solos o acompanyats d’altres professionals o algun familiar, fins a la nostra seu a passar comptes i / o recollir la seva assignació econòmica.

Ja fa temps Alzheimer Catalunya va apostar per serveis que siguin un valor afegit al benestar i qualitat de vida de les persones a les quals atenem. Teràpies com: Fisioteràpia, teràpia amb cavalls, teràpia amb gossos, musicoteràpia, teràpia sensorial, acompanyament terapèutic, etc.; és en aquests serveis on s’inverteixen part dels recursos econòmics. Per l’àmplia experiència recollida es proporciona una substancial millora personal en incidir en aspectes emocionals que les persones afectades de demència mantenen preservades.

Però el que dóna més sentit a la nostra labor són els reptes d’aconseguir recursos per a les persones que no compten amb el mínim per a tenir una existència digna i protegir a aquelles que són o han estat víctimes de maltractament econòmic. Des de l’esclat de la crisi, allà per l’any 2008, els casos de persones sense recursos han augmentat exponencialment, molts per espoli del seu propi entorn familiar i social, unes altres per les retallades en les ajudes de l’Administració i la pujada dels preus dels serveis.

‘Posem totes les mesures de protecció perquè el maltractament no segueixi i assegurem la seva viabilitat econòmica equilibrant que les despeses no siguin superiors als ingressos’

Els casos d’espoli són especialment durs, sobretot si han estat totals o el patrimoni s’ha reduït significativament, ja que la qualitat de vida s’ha ressentit. Generadors de frustració, impotència i dolor per a la persona si encara té preservades les capacitats cognitives i és conscient: de sobte no pot continuar vivint a la seva casa o en el centre on va ingressar de manera voluntària ocupant una plaça privada. No pot disposar dels recursos als quals sempre ha estat acostumat, i per tant no pot anar a la perruqueria quan ho necessita, no pot comprar aquesta peça que li agrada, etc. El seu entorn que sempre ha estat “segur” es torna hostil per a ella; potser ja no li fien a la botiga, en el banc no li donen diners perquè, segons ells, se’ls ha gastat; els veïns li retreuen que no paga la comunitat, existeix la possibilitat que li tallin subministraments per falta de pagament, etc.

En els casos de pobresa incidim a arribar a acords amb les entitats i centres amb els quals pugui haver-hi deutes o no se li pot donar l’atenció que li agradaria a la persona per falta de recursos; fem una planificació viable de pagament dels deutes dins de les possibilitats reals i trobem els recursos per a millorar la seva atenció. Impliquem les administracions públiques per a trobar els recursos adequats i necessaris o arribem a acords i pactes perquè no hagin d’abandonar els que ocupen actualment i puguin continuar en el seu entorn.

En els casos en què la persona no pugui tenir tot el necessari: roba, productes d’higiene, complements proteínics, ajudes tècniques específics, teràpies alternatives o específiques que requereixin un expert com un logopeda, fisioterapeuta, acompanyament puntual o continuat; busquem i trobem vies de finançament. Una de les vies en les quals aconseguim recursos per a cobrir aquestes necessitats són els convenis de col·laboració amb els proveïdors de productes i serveis del programa tutelar de l’entitat, “Ajudar i Protegir”.

El que dóna més sentit a la nostra labor són els reptes d’aconseguir recursos per a les persones que no compten amb el mínim per a tenir una existència digna i protegir a aquelles que són o han estat víctimes de maltractament econòmic’

Mitjançant aquests convenis hem creat el projecte “Fons Solidari” que va destinat a cobrir recursos de primera necessitat per als més desfavorits.

Toni Roig - Responsable Gestió Administrativa Programa Ajudar i Protegir - Alzheimer Catalunya Fundació

Toni Roig
Responsable Econòmic-Administratiu
Programa Ajudar i Protegir