Humanitude: El vincle com a forma de cura

Humanitude

Una part important de la població viu en centres residencials o passa llargues jornades en centres de dia. Aquests espais són les llars de persones dependents, la majoria d’elles per qüestions relacionades amb la vellesa,  tot i que existeixen múltiples casuístiques. 

Ser dependent implica necessitar determinades cures, que varien segons cada persona. Actualment, ens trobem en una època d’envelliment de la població, factor que augmentarà en els pròxims anysPerò, el sistema residencial actual ja es troba amb certes dificultats derivades de la quantitat de persones a las que ha de donar resposta, entre d’altres qüestions. Aquesta situació deriva en prioritzar la higiene i la seguretat per sobre de l’autonomia personal i de les cures individualitzades.  

Yves Gineste i Rosette Marescotti, professors d’educació física francesos, creadors del Centre de Comunicació i Estudis Corporals dedicat a la formació continua en temàtiques relacionades amb les cures, van analitzar la situació dels centres residencials i van desenvolupar l’any 2003 la filosofia Humanitude Aquesta disciplina es basa en 4 pilars bàsics a partir dels quals es vol fomentar les cures de qualitat i el bon tracte cap a les persones que les reben: la mirada, el tacte, la parla i la verticalitat. Aquest últim consisteix en promoure el estar dempeus durant 20 minuts al dia.  

Els professionals francesos van proposar humanitzar les cures per tal de fer-les més fàcils tant per aquells que les han de realitzar com per a les persones que les han de rebre i van traduir la seva filosofia en 150 tècniques. Aquestes tècniques, aplicables als centres residencials, van dirigides a aprendre a cuidar des d’una perspectiva humanista.  

Beneficis

La incorporació de la filosofia Humanitude en centres residencials ha tingut efectes positius tant pels pacients com per les persones cuidadores. Es calcula que en aquests espais s’han reduït en un 80% les problemàtiques relacionades amb el comportament, es consumeixen 7 vegades menys neurolèpticsdecreix l’esgotament professional, es millora en un 200% el benestar dels residents i es disminueix la desnutrició, les ulceres i les hospitalitzacions.  

L’Humanitude es pot aprendre a través de formacions, impartides pels organismes competents. Els centres residencials formats en aquesta disciplina poden adquirir un segell que certifica el seu compromís amb el bon tracte i l’alta qualitat de les tasques de cura que realitza 

Saber-ne més

Si ets un professional de la sanitat  i vols saber més sobre Humanitude, et convidem al Webinar gratuït Humanitudela personalització de les cures que tindrà lloc el 14 d’abril a les 19 h de la tarda en format virtual