Iniciem un conveni de col·laboració amb FIATC Residències

Des d’Alzheimer Catalunya Fundació iniciem un conveni de col·laboració amb FIATC Residències amb l’objectiu de garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones grans i, específicament, d’aquelles que tenen Alzheimer o altres demències.

La col·laboració inclourà diversos àmbits de la nostra tasca com és la formació, l’assessorament i la consultoria en matèria de cures i atenció a les persones grans per a professionals de l’organització. Però també treballarem conjuntament per crear accions de sensibilització, activitats i d’altres formats per tal de donar orientació, suport i visibilitat a les persones amb demència i al seu entorn proper.

FIATC Residències és un grup residencial que promou l’autonomia, la qualitat de vida i els vincles de totes les persones que hi viuen, fomentant així la pertinència a una comunitat. Té un Comitè d’Innovació Assistencial creat per incentivar l’ús de nous mètodes i teràpies i compta també amb un Espai de Reflexió d’Ètica per tal de donar una resposta holística a qualsevol debat o decisió que es pugui tenir.

Des d’Alzheimer Catalunya Fundació comencem aquesta etapa conjunta amb FIATC Residències amb el compromís i la voluntat de seguir acompanyant a professionals, familiars i persones afectades per la demència amb la màxima qualitat i expertesa possibles.