Per què considerem important la formació a les organitzacions i als seus professionals?

Formació_Alzheimer_Catalunya

La residència és un espai on conviuen persones amb diferents necessitats i situacions de dependència, entre altres funcions. Les residències també són espais per donar suport a persones amb dificultats derivades del seu procés de deteriorament cognitiu.

Els professionals necessiten especialitzar-se en l’acompanyament a persones que degut al seu deteriorament tenen grans dificultats i com a conseqüència es produeixen episodis que sovint no entenen. Les persones que viuen amb una demència volen comunicar, però han perdut la capacitat per fer-ho de manera coherent. La seva reacció a l’entorn, a la confusió, a la seva vivència del que està passant, marcarà les conductes que vagin fent.

Com conèixer la necessitat formativa?

Per poder acompanyar aquesta situació és important prendre consciència des d’on està posicionat el professional. Que li remou? Quines atribucions està fent que no li permeten comprendre? Quines eines tenim? Per la nostra experiència, l’eina principal és un mateix. Per això no es tracta únicament d’incorporar conceptes sinó de transformar la manera d’entendre allò que faig.

En els darrers anys, han incrementat les opcions formatives per l’especialització i d’aquesta manera donar resposta a les necessitats de les persones que acompanyen als espais residencials o centres de dia. No obstant, encara queda molt camí per recórrer. La formació és només la punta del iceberg de l’aprenentatge. És l’estructura des d’on podem generar una transformació real dels conceptes i la manera que tenim de fer. En definitiva, és la pràctica reflexiva que t’ajuda a incorporar aquest coneixement per que esdevingui aprenentatge.

Com són les formacions?

Per aquest motiu, les nostres formacions, incorporen elements de pràctica reflexiva com l’element essencial de l’aprenentatge. Un exemple molt enriquidor ha estat el programa de formació “desenvolupament de competències per la reminiscència”.  S’ha organitzat en 3 hores de teoria i 4 sessions pràctiques de reminiscència, incorporant la pràctica reflexiva des de l’experiència viscuda tots junts en el taller. Ha estat molt revelador. Ens ha permès no parlar del que un “pensa que ha passat”, sinó de l’experiència que tots vam tenir; i detectar aquells elements no conscients que estan influenciant les relacions, com serien les atribucions que fem, els pensaments catastròfics, les generalitzacions a partir d’una situació…

És important donar suport a l’equip de professionals de la residència per entendre allò que de vegades no es comprensible des de la raó. Com a bons éssers racionals volem entendre. El repte està en acompanyar sense entendre, però des de la compressió de l’emocionalitat.

 

Elena Fernández Gamarra i Josep Vila Miravent

Formació i Consultoria, Alzheimer Catalunya.