La gestió del dol durant el Coronavirus

Gestió del dol durant el confinament Alzheimer Catalunya Fundació

Amb la situació de confiament per l’emergència sanitària pel Covid-19, ens trobem en un moment en què estan canviant els nostres costums socials. Tot i això, el cicle de la vida continua. Però, a causa de l’alta mortalitat que està provocant aquest virus, cada dia coneixem el testimoni de persones que perden un ésser estimat. L’acompanyament en els darrers moments de la vida i el dol estan canviant tal com els enteníem i vivíem fins aquests moments de la pandèmia. Però què fem i com ho vivim quan no ens podem acomiadar personalment? O, com afrontem el dol sense haver pogut tancar aquest cercle de vida mitjançant el comiat i l’enterrament? Per això, cal tenir en compte la diferent manera de la gestió del dol durant el confinament.

Què és el dol?

El dol és una experiència comuna a tots els éssers humans. Per tant, el dol és la reacció davant la mort, davant la pèrdua imminent o esperada d’una persona estimada. Aquí s’inclouen els pensaments, sentiments i incloent-hi els símptomes físics i emocionals. Temes com: vaig dir-li? Si li hagués dit? Si hagués pogut dir-li quant l’estimava o l’apreciava? Quan més valorem, en aquest cas estimem, una persona més profund i dolorós és l’impacte de la mort i el dol que vindrà després. En la situació actual, el dol per la pèrdua comença ja quan ingressa en un hospital l’esser estimat. Aquest s’agreuja quan el pronòstic és involutiu i ja no el veuràs més.

Restriccions actuals

Actualment, ens trobem amb restriccions en els rituals funeraris, que xoquen amb els desitjos de la persona perduda. En els casos que la causa de la mort no sigui per Coronavirus o bé hagi estat en el domicili, es podrà fer un enterrament, en el qual només hi podran assistir un màxim de tres persones. Una situació que es fa difícil per a les persones que queden excloses i que, per exemple l’endemà agafaran el transport públic o participarà en una reunió amb més de tres persones.

Però si la causa ha estat el Coronavirus no es podrà fer ni vetlla ni enterrament, es practicarà incineració, fos o no el desig de la persona, i es lliuraran les cendres a la família quan sigui possible.

Aquestes mesures de prevenció tenen un impacte directe en la nostra gestió vivència del dol.

Com gestionar el dol durant el Coronavirus?

Les persones que hagin perdut un ésser estimat aquests dies hauran d’enfrontar-se a:

  • L’absència física absoluta per la pèrdua de la persona.
  • El no poder-se acomiadar en els darrers moments de vida per la distància física d’aïllament imposada pels protocols sanitaris del confinament.
  • No poder-lo veure ni tan sols quan ja ha estat èxitus.
  • El no poder celebrar una vetlla d’acomiadament i haver-la de posposar.
  • No trobar-se amb altres familiars o persones properes que haurien volgut acomiadar-se de la persona i no poder mantenir mostres d’afecte que impliquen contacte físic.
  • Impossibilitat d’expressar els sentiments a causa de les limitacions comunicatives socials. És més difícil comptar amb la xarxa de suport social i familiar habitual o la dificultat de mostrar els sentiments a través de les pantalles si s’opta per aquesta via de comunicació
  • La burocràcia complicada en la distància.

Aquestes circumstàncies fa, que augmenti el malestar emocional, la tristesa i la soledat a la pèrdua de la persona. De fet, acceptar aquesta pèrdua pot ser més difícil per no haver estat a prop d´ell/ella en els últims moments de la vida i de poder desprendre’s i començar el procés de dol. Per això caldrà fer una bona elaboració del dol.