La presidenta participa a la primera reunió del Consell Assessor del PAISS

Reunió Consell Assessor PAISS

Foto cedida pel Col·legi Oficial de Treball Social a Catalunya

El dia 16 de desembre es va celebrar la primera reunió del Consell Assessor del Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària (PAISS). Aquesta reunió neix després de l’aprovació de la creació del PAISS pel Govern de la Generalitat el mes de juny. Aquest document té com a objectiu fomentar l’autonomia personal i facilitar la permanència en l’entorn habitual i la inclusió social de les persones grans amb necessitats complexes.

Al consell assessor hi va assistir, la consellera del Departament de Salut Alba Vergés, el conseller de Treball, Afers Socials i Families Chakir El Homrani i representacions d’altres entitats i col·legis professionals. Precisament, en aquesta primera reunió del consell assessor hi va participar la presidenta d’Alzheimer Catalunya, Eulàlia Cucurella.

Què és el PAISS?

El PAISS és un document que té com a objectiu desenvolupar una estratègia única d’atenció integrada social i sanitària. Per això, un dels aspectes rellevants serà reforçar aquesta atenció integral i integrada de les persones.  D’aquesta manera, es buscarà la promoció de l’autonomia personal i es propiciarà la permanència en l’entorn habitual. Per tant, el PAISS substituirà el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials (PIAISS).

Quines nous àmbits incorporarà?

Aquest nou PAISS integrarà àmbits  com:

  • Les xarxes d’atenció de llarga durada a persones grans, en situació de dependència i amb necessitats complexes (serveis de llarga estada sociosanitària, residències de gent gran i de persones amb discapacitat, etc.).
  • La xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats orientats a la prevenció i la promoció de l’autonomia personal.
  • Els serveis d’atenció en l’entorn domiciliari.
  • La interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental.
  • La interacció entre els àmbits sanitari d’atenció primària i de serveis socials bàsics, que permetrà atendre les persones des d’una perspectiva més holística.

Agraïm poder participar en la reunió del consell assessor del PAISS. Estarem molt pendents del desenvolupament d’aquest document com també per aportar tot el coneixement sobre l’atenció centrada en la persona que treballa l’autonomia personal.