L’ACP més enllà de l’entorn residencial: incorporem-la també als domicilis

ACP al domicili_Alzheimer Catalunya Fundació

 

Fins ara, l’aplicació del model d’Atenció Integral Centrada a la Persona (ACP),  s’ha centrat en el context dels centres residencials i centres de dia, gairebé de manera exclusiva.

No obstant, des de fa anys comença a aplicar-se en l’atenció domiciliària. Això es deu a la millora que es desenvolupa en la qualitat de vida de les persones ateses i en la realització personal dels professionals que realitzen la intervenció.

Quins beneficis té l’ACP al domicili?

El canvi de mirada cap a la ACP fomenta una major implicació de la figura professional d’atenció directa promovent un factor de protecció davant la sensació de sobrecàrrega de les cures. Aquest aspecte és fonamental per establir una millora en el clima organitzacional i, en conseqüència, una major qualitat d’atenció.

L’ACP facilita una major comprensió de l’experiència interna de la persona atesa, la interiorització d’estratègies d’intervenció promotores de l’autonomia y els drets de les persones grans i pautes d’acompanyament en moments de crisi o de comunicació de males notícies.

Formació: L’ACP al domicili

Del 5 al 15 de juliol, a Alzheimer Catalunya Fundació oferim el curs d’Atenció Centrada en la Persona al domicili. Durant 20 hores, treballarem amb un objectiu fonamental: descobrir un model que implica un canvi en la mirada cap a l’atenció a les persones grans. Això és un canvi de cultura que afavoreix la seva inclusió a la societat i en la presa de decisions. I és possible gràcies a centrar-nos en les seves capacitats i, per suposat, respectant la seva condició de persona.