Les meves necessitats com a persona cuidadora

Necessitats persona cuidadora

Quan arriba el diagnòstic d’Alzheimer és important tenir en compte que és una malaltia familiar. Aquest repercuteix en el dia a dia de la persona amb deteriorament cognitiu, però també el seu entorn més proper i en l’anomenat cuidador principal. Per això és important conèixer les necessitats de la persona cuidadora.

El cuidador o cuidadora principal

És la persona que assumeix la responsabilitat en l’atenció i cures diàries. De fet, el 80% de les persones amb demència a Espanya són cuidades pels seus familiars en l’entorn domiciliari. Majoritàriament, aquesta tasca recau sobre una persona de la família més propera. Acostuma a ser una dona ja sigui cònjuge, filles o nores. Encara comença a canviar el rol i cada vegada és més habitual trobar homes com a cuidadors.

Necessitats del cuidador i cuidadora principal

Les necessitats de la persona cuidadora canviaran segons avanci la malaltia. Així i tot, la necessitat de suport social és comú durant tota l’evolució de la demència. És necessari comptar amb aquest per evitar l’aïllament.

Necessitats segons l’evolució de l’Alzheimer:

Amb l’arribada de la diagnosi, el cuidador principal comença a assumir aquest nou rol. Un procés amb què compta escassa o nul·la informació sobre l’Alzheimer i els seus símptomes. Per això és necessari comptar amb assessorament, informació i orientació especialitzada.

  • En la fase d’el tractament, el cuidador necessita informació. Aquesta ha de ser exhaustiva sobre els recursos amb què pot comptar i dels efectes secundaris. Per això és important conèixer com gestionar els símptomes psicològics i conductuals de la persona amb deteriorament.
  • En la fase de seguiment, el cuidador necessita suport. En aquest punt, necessita accedir a professionals que l’acompanyin en aquesta funció i també que sigui el centre d’atenció. És a dir, en aquesta fase es pot valorar la derivació a professionals de suport per prevenir la síndrome del cuidador cremat. És molt important que el cuidador accepti que ha de cuidar-se per cuidar. Per fer-ho ha d’evitar l’aïllament, comptar amb fonts de suport socials i dedicar temps als seus hobbies per alleujar així la càrrega.
  • En la fase greu i final de la malaltia, els pacients són cuidats a casa. En aquest moment caldrà professionals de referència i suport en el domicili.

Quan la persona amb deteriorament no hi sigui, serà primordial acompanyar-lo perquè pugui gestionar la pèrdua i reorganitzar la seva vida després d’haver dedicat anys a la cura. De fet, es calcula que la mitjana de la malaltia és de 15 anys

Grups de suport

Comptar amb un bon suport social és imprescindible per suportar la càrrega del cuidador principal. Els grups de suport també són una bona eina per gestionar, entendre i adaptar-se als símptomes de l’Alzheimer. Els grups de suport també són una bona eina per gestionar, entendre i adaptar-se als símptomes de l’Alzheimer.