Més d’un any de col·laboració entre Alzheimer Catalunya i l’ONGD FOCCADI de Perú

La O.N.G.D. Fortalecimiento Creativo de Capacidades Distintivas  (ONGD FOCCADI) és una associació civil sense ànim de lucre, fundada el 22 setembre de 2004. D’acord als seus estatuts té com a finalitat, l’elaboració i execució de programes, projectes i activitats de desenvolupament social i autosostenibles, en benefici de la població en condició de vulnerabilitat.

Taller alianza FOCCADI y Alzheimer Catalunya

La realitat del Perú

L’any 2014, després d’un ampli estudi de la situació realitzat en l’àrea de salut dels adults majors de 60 anys, es va determinar l’alta taxa d’incidència de la demència/Alzheimer al Perú, la seva naturalesa irreversible, l’alt cost del seu tractament i l’absència total de persones preparades perquè desenvolupin la tasca de “cuidador”.

Resultats de l’estudi

El nostre anàlisi va incloure també el tractament, corroborant que fonamentalment comprèn tres aspectes:

  1. El subministrament de medicines pel metge tractant;
  2. L’estimulació cognitiva pel professional especialista i
  3. El suport tècnic que pot ser atorgat pel familiar directe o per un cuidador.

Tots tres aspectes estan orientats al fet que en la mesura possible retardin l’avanç de la malaltia.

La motivació

Va ser així com es va determinar la gran importància i necessitat impostergable d’assegurar una vida digna als pacients amb la malaltia. Per això es va apostar per la capacitació dels “cuidadors” mitjançant formació especialitzada per al desenvolupament de la tasca. Per donar resposta a aquesta necessitat, amb el nostre equip multidisciplinari vam dissenyar el projecte: “Persona capacitada per al suport tècnic del pacient amb Alzheimer” (SER Cap-AZ), el qual va ser presentat a les instàncies institucionals pertinents del Perú, rebent opinions favorables.

Si bé en el nostre equip hi ha professionals mèdics amb àmplia experiència clínica, considerem necessari enfortir el nostre projecte en el tema de capacitació perquè en el tractament de la malaltia, la tasca desenvolupada per un professional “cuidador” és de gran importància. Per això, a criteri nostre, considerem indispensable, rebre orientacions puntuals en aquest tema per part d’organitzacions internacionals amb àmplia experiència en la matèria, per incloure-les en la formació dels nostres tallers. Amb aquesta decisió busquem assegurar així la qualitat de la formació, el respecte dels drets del pacient i de la seva dignitat com a persona, com a mitjà de donar-los qualitat de vida.

El primer contacte

Va ser així com vam contactar per xarxes socials amb la Fundació Alzheimer Catalunya, concretament amb l’àrea de capacitació, on treballen els psicòlegs Elena Fernández i Josep Vila, excel·lents professionals que des del primer moment van mostrar una excel·lent habilitat social, prestant les seves orientacions i assessorament professional. Arran d’aquest contacte vam signar un conveni de cooperació, per assegurar la qualitat dels nostres tallers i col·lateralment el posicionament a nivell nacional en el Perú, de les imatges institucionals d’ambdues organitzacions.

Les valoracions dels alumnes

És així com, totes les persones que assisteixen als tallers mostren expressament el seu agraïment per la qualitat del taller i reconeixement a la tasca d’Alzheimer Catalunya.

Alzheimer Catalunya i Foccadi

FOCCADI

Com a punts forts d’Alzheimer Catalunya, considerem la seva àmplia experiència en el tema i sensibilitat social dels professionals responsables de prestar l’assessorament, amb els que vam tenir la sort de contactar, Psicòlegs Elena Fernández i Josep Vila, qui demostren professionalisme i alta responsabilitat social.

El futur

Transcorregut un any de vigència del conveni de col·laboració, en la meva condició de president de FOCCADI i en nom de tot l’equip multidisciplinari que m’acompanya, valoro com a excel·lent la tasca desenvolupada per Alzheimer Catalunya, la qual cosa ha afavorit que tant l’ONGD FOCCADI com Alzheimer Catalunya, tinguin una imatge reconeguda en el Perú i s’enforteixi el contingut curricular dels tallers.

Treballar a la distància, no implica cap dificultat, ja que es manté comunicació periòdica via Skype amb Elena i Josep. La col·laboració d’aquests professionals va ser excel·lent i considerem que en el present any s’enforteixi la relació, amb nous criteris acadèmics que ens puguin oferir, així com nosaltres possibilitar la intervenció d’aquests professionals conferències a nivell nacional en coordinació amb les institucions de salut peruanes.