Musicoteràpia i Alzheimer
Musicoterapia Alzheimer Catalunya Fundació

Els beneficis de la música en les persones són innegables. I una mostra d’això, és la utilització de la musicoteràpia en persones amb Alzheimer. Us expliquem el per què és tan beneficiós el tàndem musicoteràpia i Alzheimer.

Què és la musicoteràpia?

És l’ús de la música o els seus elements com el so, ritme, harmonia o la melodia amb el que es busca promoure i facilitar la comunicació, les relacions, l’aprenentatge o el moviment alhora que es satisfan necessitats físiques, psíquiques, emocionals i cognitives.

Beneficis en les persones amb Alzheimer

En el cas de persones amb demència, la música s’utilitza per aconseguir objectius terapèutics enfocats a la restauració, manteniment i millora de la salut mental i física. De fet, millora la qualitat de vida de les persones a les que acompanyem ja que ens permet un major acostament i connectar amb la seva història de vida.

Si bé és cert, que la història de vida i la seva trajectòria influirà, podem dir que, la musicoteràpia aporta beneficis en totes les fases de la demència.

Com influeix en cada etapa?

  • En fases lleus i moderades, l’ús de la musicoteràpia ajuda a preservar les capacitats cognitives i funcionals. Això implica un treball centrat en el manteniment del llenguatge, l’atenció i la memòria i que incideix en el retard de la demència.
  • En fases moderades i avançades, la música serveix per calmar l’ansietat i reduir alguns símptomes conductuals que es produeixen amb la demència.
  • En un estadi avançat, tot i que el llenguatge estigui afectat, manté la capacitat d’entendre la música i sentir-la. D’aquesta manera, escoltar música significativa en la seva vida, serveix perquè pugui connectar amb la seva pròpia identitat i comunicar-se amb l’entorn gràcies a l’activació de la memòria biogràfica i les emocions que s’associa a aquesta cançó. A més, això generarà benestar en la persona. Si no coneixem els seus gustos musicals podem preguntar al seu entorn. Si no és possible, podem escoltar cançons significatives segons l’edat i analitzar-ne les reaccions.

Beneficis de la musicoteràpia

La musicoteràpia aporta beneficis a diferents nivells de la persona.

  • Cognitius: Ajuda a mantenir les habilitats verbals, millora l’orientació en l’espai temps i a connectar amb l’ara més d’estimular la memòria.
  • Físics: Activa el sistema motor i afavoreix l’equilibri. També té beneficis en la psicomotricitat ja que exercicis com tocar un instrument millora la mobilitat de les articulacions i augmenta la força muscular. Actua com a estímul sensorial alhora que disminueix l’ansietat i l’angoixa.
  • Beneficis socials i emocionals: Millora l’estat d’ànim i l’autoestima. També facilita la comunicació amb la persona i el seu entorn. Millora l’expressió verbal i no verbal alhora que fa aflorar les emocions.

Per tant, fer servir la música en persones amb Alzheimer aporta múltiples beneficis ja que, encara que pugui tenir dificultats en reconèixer un entorn, amb la música pot connectar amb les seves emocions més profundes i evocar records de la seva infància o de qualsevol etapa de la seva vida. De fet, és una de les tècniques que fem servir a Alzheimer Catalunya per millorar el benestar de les persones amb demència.

Un exemple és el cas de’n Josep de 88 anys. Va aprendre de manera autodidacta a tocar el piano i la trompeta. Això va fer que fos músic de professió com a trompetista, pianista i compositor. El fet de poder tocar el piano i cantar a la residència li ha servit per millorar l’estat d’ànim i també el dels seus companys. A més, durant la pandèmia, que en Josep pogués fer música va servir per portar alegria a la residència i ajudar a altres companys i companyes a millorar el seu estat d’ànim, calmar l’ansietat i l’angoixa del confinament.