Per què es produeixen maltractaments a les persones grans?

A l’hora d’analitzar el per què del maltractament a la nostra societat hem d’analitzar de manera transversal diferents aspectes que formen part de la nostra societat. Per això, analitzarem el per què es pot produir maltractaments a les persones grans en la nostra societat.

Context sociodemogràfic

Per a la Comissió de les Comunitats Europees (2006) l’actual increment de l’envelliment de la població ve motivat per diversos factors: la baixa taxa de fecunditat dels darrers anys, l’increment de la població a causa del babyboom posterior a la II Guerra Mundial i l’augment de l’esperança de vida.

En l’actualitat, Espanya ocupa una de les primeres posicions d’envelliment a escala europea, amb una esperança de vida que se situa en els 80,46 anys pels homes i 85,85 anys per les dones. A més, la població major de 65 anys ocupa un 19,49% del total de la població sent l’11,03% dones i el 8,46% homes.

A Catalunya, el 24,75% de la població és major de 60 anys i el 5,78% té més de 85 anys. Això  representa un total de 250.845 habitants amb una elevada probabilitat de trobar-se en situació de dependència.

Context socioeconòmic

Aquest té una forta vinculació amb el maltractament cap a la es persones grans. La crisi econòmica de 2007 va influir negativament en la ciutadania amb un  increment notable de la pobresa i les situacions de dificultat econòmica. De fet, segons un informe de la Platform Europe de 2012, a Europa les persones de més de 65 anys són el col·lectiu més vulnerable i es calcula que la pobresa va afectar aproximadament a un 13% del col·lectiu de persones grans.

La crisi econòmica també va comportar canvis en el model familiar fent que les persones grans es convertissin en el suport econòmic d’altres membres familiars. La persona gran col·laborava amb la pensió de jubilació, de viudetat o els estalvis obtinguts al llarg de la vida.

Context sociocultural

Com hem comentat més a dalt, els canvis el model familiar també impliquen altres modificacions pel que fa a l’estructura i composició. Això implica un increment de persones que viuen en llars unipersonals. Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2019, un 54,1% de persones majors de 65 anys que viuen soles al seu domicili. D’aquestes, un 34,3% corresponen a majors de 80 anys. Aquesta situació podria causar sentiments de soledat i un alt risc d’aprofitament de la persona gran.

Un altre factor social que té molt de pes en el maltractament a persones grans és l’edatisme. Aquest concepte se centra en descriure el prejudici sistemàtic contra les persones grans pel simple fet de ser grans, per raó d’edat, estereotipant-les, mitificant-les, desaprovant-les i evitant-les.

Sara Albaladejo i Lourdes Montes
Referents de l’Àrea Social