Píndola de Coneixement. La demència és un factor que incrementa les possibilitats de les persones grans a patir situacions de maltractament. Al nostre país, la majoria d’aquests casos es produeixen en el sí de la família i, moltes vegades, la dificultat de les tasques de cura i la poca formació al respecte condicionen que es produeixin situacions de maltractament envers persones amb Alzheimer o altres demències.

Aquesta és una realitat a la que Alzheimer Catalunya ha hagut de donar resposta al llarg dels 30 anys que porta dedicant-se a acompanyar a persones amb demència i s’ha hagut de formar al respecte. Degut a aquesta necessitat, hem investigat sobre les diverses maneres que existeixen de resoldre situacions d’abús i maltractament envers les persones grans, una d’elles és la justícia restaurativa, protagonista d’aquesta Píndola de Coneixement.

La justícia restaurativa va néixer com a tal fa 40 anys als Estats Units en el context de la violència juvenil, però s’ha estès en diferents àmbits com els processos de pau en zones de conflicte. El seu principal objectiu és la reparació de les víctimes, però també aposta per la reconciliació amb el causant del dany. La justícia restaurativa no només s’aplica des de la vessant jurídica, quan s’ha comès un delicte que s’està gestionant per via penal, sinó que la seva filosofia també es pot aplicar des d’una perspectiva psico-social i psico-educativa enfocada a reparar el dany sofert i a minimitzar el trauma generat.

Els valors de la justícia restaurativa

El jurista Declan Roche estableix diversos valors intrínsecs d’aquesta manera d’aplicar la justícia: la centralitat d’aquesta recau en la víctima i tot el seu entorn, el diàleg és el requisit per poder perdonar, la veritat és l’element bàsic a partir del qual construir col·lectivament un nova relació, la restauració del dany causat és allò que garanteix fer justícia i la reconciliació s’erigeix com la manera per no repetir el mal causat.

És a dir, la justícia restaurativa no només busca la reparació del dany fet a la víctima, sinó que pretén involucrar a tot el seu entorn en el procés de reparació. D’altra banda, la reintegració de les persones que han causat el dany és l’altre punt central de la justícia restaurativa, que específica que només es pot donar quan existeix un reconeixement de responsabilitat. És per això que normalment se sol dir que la justícia restaurativa no és un resultat sinó tot un procés en el que es reivindica a la víctima.

Aplicacions de la justícia restaurativa

Tot i que s’aplica a diferents àmbits, no és apta per a tots ells, per exemple, no s’aplica en situacions de violència masclista perquè existeix un fort desequilibri entre víctima i maltractador.

Beneficis de la justícia restaurativa

Els processos de justícia restaurativa aconsegueixen la capacitació i l’empoderament de la víctima a partir de la reparació del dany causat, així com també està demostrat que redueix l’estrès i l’ansietat d’aquesta i facilita la superació del trauma viscut. D’altra banda, treballar per a la reconciliació porta al responsable del dany causat a la re capacitació sobre els actes comesos.

Des de la nostra experiència en acompanyament a entorns familiars en conflicte o en els que s’està produint una situació de maltractament, aquesta  via d’abordatge que complementa la via penal, amb la  piso-social i psico-educativa pot esdevenir una alternativa molt vàlida en l’acompanyament a la víctima i al causant del delicte, sobretot quan aquest forma part de l’entorn o inclús és seu cuidador.

És per això que considerem que la justícia restaurativa pot esdevenir una forma de resolució de conflictes familiars quan s’ha produït un delicte en el que la víctima és una persona gran en situació de demència o deteriorament cognitiu, és a dir, depenent del seu entorn. En aquests casos, trencar els vincles completament, en comptes de restaurar-los, podria suposar tal desorientació per a la persona que no suposaria una millora pel seu benestar. Això sí, cal estudiar cada cas de forma individual perquè existeixen múltiples tipologies de maltractament i s’ha de buscar una resposta adequada per a tots ells, prioritzant sempre el benestar de la víctima.