Protecció legal contra el maltractament a persones grans

protecció legal_ Alzheimer Catalunya Fundació

En tota societat, tota persona major d’edat és considerada com una persona plenament autònoma i lliure per prendre decisions per a ella mateixa. Aquesta premissa es pot veure modificada en el cas que la persona tingui les capacitat modificades jurídicament.

Tenir les capacitats modificades implica deixar de decidir?

No. Per exemple, les persones amb trastorn cognitiu no han de deixar de prendre decisions pel fet de tenir diagnosticada una demència. Per això, la persona que l’acompanya durant la malaltia no ha de decidir per l’altra persona sinó que el seu rol és un altre: convertir-se en un suport i defensor del dret a decidir per ell/a mateixa.

Què significa donar suport?

Ja sigui una persona amb la capacitat modificada o que necessiti assistència, donar-li suport no voldrà dir substituir les seves decisions per les pròpies. Tot i això, la pràctica ens mostra que se sol pressuposar que les persones grans necessiten que altres decideixen per elles, la qual cosa es tradueix en actituds paternalistes, discriminatòries, ocasionant un detriment de la llibertat no sempre justificat.

De fet, diferents autors critiquen que la sobrevaloració de la seguretat per sobre de la llibertat d’opció i decisió de les persones grans sembla més adreçada a tranquil·litzar els familiars i les autoritats que a garantir la qualitat de vida de les persones grans. D’aquesta manera, reclamen la necessitat d’una protecció especial que els permeti gaudir, igual que les altres persones, dels drets i llibertats fonamentals.

Què diu la legislació i la normativa internacional?

La Declaració dels Drets Humans de 1948 recull el principi de no discriminació per edat, llibertat, igualtat, dignitat i seguretat. Més endavant, s’han elaborat altres documents a nivell nacional. Tot i això, no s’ha aconseguit una plena i real efectivitat. Això fa que l’absència de drets, les limitacions legislatives i el desemparament institucional per part d’un estat, condueixi a situacions de vulnerabilitat per a les persones grans.

A nivell nacional és necessari prioritzar reformar del Codi Civil i la Llei d’Enjudiciament Civil sobre la modificació de la capacitat d’obrar per a adequar-les a l’Article 12 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Un canvi imprescindible per consolidar un model d’atenció proteccionista i garant dels drets i oportunitats de les persones amb la capacitat.

Quins instruments preventius podem trobar per protegir les persones grans del maltractament?

Els instruments preventius que tenim a la nostra disposició són l’autotutela, el poder preventiu, el testament vital, l’assistent, el patrimoni protegit, el contracte d’aliments i les situacions convivencials d’ajuda mútua. D’altra banda, els instruments de protecció són els procediments judicials de modificació de la capacitat d’obrar, les mesures cautelars i la guarda de fet. Aquests procediments eviten que es produeixi una situació de maltractament quan una persona gran és vulnerable i, en cas que es doni, garanteix que hi haurà una responsabilitat civil i/o penal.

Les persones en situació de dependència i/o deteriorament cognitiu tenen més risc de ser maltractades i per tant, necessiten una protecció ràpida, àgil i efectiva.

Sara Albaladejo i Lourdes Montes
Referents de l’Àrea Social