Snoezelen i persones amb Alzheimer o altres demències

Sonzelen_Alzheimer Catalunya Fundació

Snoezelen és una tècnica que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones. I també la vida de les persones diagnosticades amb Alzheimer i altres demències. Us ho expliquem.

Beneficis per a les persones amb demència

Les persones diagnosticades amb Alzheimer presenten alteracions que els pot provocar una situació de deprivació sensorial o, per contra, exposar-se a una excessiva estimulació sensorial (hiposensibilitat o Hipersensibilitat sensorial, entre d’altres alteracions). Aquest fet provoca un disconfort físic intern que genera agitació conductual i pèrdua progressiva de funcionament social i instrumental.

Per això, des de la visió Snoezelen, és important trobar un equilibri entre estimulació i relaxació sensorialper millorar el confort. En aquest context, la intervenció en sales Snoezelen, genera un ambient lliure d’estrès, entreteniment i relaxació o estimulació

Diferents estudis sobre Snoezelen i persones amb demència

Freqüentment, la gent gran amb qualsevol tipus de demència presenten un estat d’agitació conductual i també certes dificultats per expressar el seu estat emocional. Són moltes les investigacions publicades sobre l’efectivitat de Snoezelen en la persona amb Alzheimer. Per exemple, els sentiments d’ansietat i de tensió que mostren es poden reduir després de la intervenció en un espai Snoezelen segons afirma Baker i Cols (1997).

Van Weert y cols. (2009) publiquen un estudi on s’investigal’eficàcia de la intervenció Snoezelen en l’assistència a la demència i Alzheimer a llarg termini i també l’efecte que té sobre la conducta de les persones grans. S’analitza també l’efecte d’aquesta intervenció sobre els professionals cuidadors. Els resultats mostren que els residents del centre que van rebre assistència amb estimulació multisensorial i Snoezelen, van experimentar un efecte significativament positiu del tractament sobre la conducta apàtica, de depressió, la pèrdua de la cura de si mateix, la conducta rebel i l’agressivitat.

Pel que fa als resultats obtinguts amb els treballadors cuidadors, es va observar un efecte significatiu en relaxació enfront de la pressió temporal, en la satisfacció de la feina, en els problemes percebuts, les reaccions a l’estrès i el desgast emocional dels auxiliars. Els resultats, per tant, aporten uns efectes positius en les conductes disruptives En general una intervenció Snoezelen produeix una generalització dels efectes que s’observen sobretot en l’humor i en la conducta de persones amb demència en centres residencials.