Visibilitzem el maltractament a les persones grans

Visibilitzar maltractament_Alzheimer Catalunya Fundació

Tot just fa un any més d’una seixantena d’entitats vam signar un manifest per frenar el maltractament per a les persones grans. Un text amb què es posen les bases per acabar amb aquesta situació que, en molts casos, per la vulnerabilitat i fragilitat de les persones, es viu en silenci. Per aquest motiu, volem donar visibilitat el maltractament a les persones grans en l’actualitat.

Què és el maltractament a les persones grans?

Segons la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de les persones Grans (2002) és “L’acció única o repetida, o la falta de la resposta apropiada, que s’esdevingui dins de qualsevol relació on hi hagi una expectativa de confiança i que ocasioni dany o angoixa a una persona gran.”

De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ho defineix com “una de les formes de violència més oculta, silenciada i menys estudiada”· Precisament aquest organisme, l’any 2016 va calcular que prop d’1 de cada 10 persones grans va patir maltractaments el mes anterior. I a nivell mundial s’estima que, entre el 4% i el 6% de les persones grans han patit alguna tipologia de maltractament al llarg de la seva vida.

Per què no es detecta?

En la nostra societat es produeixen situacions d’abús i existeix una barrera per reconèixer el maltractament. Això ho trobem en el sí de la nostra societat: les famílies, les institucions, en les persones que les componen i en les organitzacions públiques del país.

A aquesta dificultat per detectar el maltractament, ens trobem que només un 9,8% de les persones grans denuncien la situació d’abús que viuen per por, vergonya i pel sentiment de culpa que els genera aquesta situació.

El maltractament a Catalunya

A Catalunya, l’any 2016 es va presentar com a instrument per mesurar la incidència de maltractament a persones grans el Formulari de recollida de casos per detectar situacions de maltractaments a les persones grans. El primers resultats que es van conèixer són que, en els 235 casos detectats, generalment les persones que han comès  presumptament el maltractament són properes. En un 59% dels casos són els descendents directes i en un 14% la parella. El perfil de les persones maltractades són majoritàriament dones (77%) i que tenen uns 80 anys. Un 25% del total viuen sols; un 40% tenen deteriorament cognitiu i un 69% necessita ajuda per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

El tipus de maltractament més freqüent és l’econòmic ( 57%), seguit del psicològic (55%), la negligència (32%) i l’abús físic (18%). El maltractament físic augmenta en els grups d’edat més grans. També hi ha casos de vulneració de drets (10%), abandó (9%) o maltractament sexual (1%).

La majoria dels casos es detecten a través dels Serveis Socials (un 38%), però també és important en la detecció el paper de la família (un 15% dels casos), els Serveis de Salut (14%) i la persona afectada (13,2%).

Quines previsions hi ha?

A nivell mundial, l’OMS preveu que el nombre de casos de maltractament a persones grans augmentin. El motiu és que molts països tenen poblacions que envelleixen ràpidament i és possible que les seves necessitats no se satisfacin plenament a causa de la manca de recursos.

De fet, es preveu que l’any 2050 les persones majors de 60 anys es multiplicaran, passant dels 900 milions que hi havia al 2015 als 2.000 milions. Si la proporció de persones grans que són víctimes de maltractament es manté constant, el nombre de víctimes augmentarà ràpidament arribant als 320 milions al 2050.

Sara Albaladejo i Lourdes Montes
Referents de l’Àrea Social