2021: Un any més acompanyant a persones cuidadores

Des de fa 20 anys, Alzheimer Catalunya Fundació fa costat a persones que cuiden a malalts d’Alzheimer o altres demències a través dels anomenats grups de suport 

 Els grups de suport van néixer amb la voluntat de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones cuidadores, i en conseqüència, de les persones de qui tenen cura. Al llarg dels anys, els objectius i les metodologies que es porten a terme durant les 12 sessions del programa, han evolucionat. Actualment, es vol posar l’accent en promoure l’apoderament de les persones que participen als grups de suport i en adaptar el seu contingut a les necessitats i als factors socials dels i les usuàries del servei.  

Què és un grup de suport? 

Els grups de suport, que sempre els condueix un o una professional en psicologia es construeixen a partir de diversos pilars bàsics:  

  • Donar a conèixer la malaltia. És a dir, facilitar l’accés a informació detallada sobre l’Alzheimer i d’altres demències. Aquest objectiu implica fer saber l’evolució de les malalties, les implicacions funcionals i emocionals que comporten, etc.  
  • Gestionar emocionalment el procés. Es procura reduir la sobrecàrrega emocional i física de les persones cuidadores mitjançant dinàmiques i oferint eines per tal de poder identificar i gestionar millor les emocions.  
  • Millorar la vida social i familiar. Les relacions interpersonals són necessàries en qualsevol moment i situació vital. Tenir els recursos per poder mantenir i establir vincles sans amb l’entorn és de gran rellevància per al benestar de qualsevol persona. 
  • Sentir la cura durant i després del programa.  Els grups de suport pretenen ser un espai segur en el que tots i totes les participants es puguin sentir còmodes per compartir experiències i emocions, així com per permetre la creació de vincles forts i duradors entre les persones que hi formen part. Aquest és un dels principals objectius i fet diferencial dels programes de suport d’Alzheimer Catalunya Fundació: apoderar als participants perquè un cop finalitzat el programa els usuaris i usuàries es puguin autogestionar com a grup per poder seguir acompanyats en el transcurs de tot el procés de la malaltia.  
  • Desenvolupar tècniques per a tenir cura de persones. Les tasques de cura són complexes i, moltes vegades, extenuants. Partint d’aquesta base, oferim eines i recursos pràctics per tal de facilitar la gestió i l’execució de les cures amb la voluntat d’aportar solucions personalitzades per a cada situació.  

 Els elements mencionats anteriorment s’introdueixen a les sessions dels grups de suport a través de xerrades amb experts, cercles de conversa, mentoria grupal i sortides. D’altra banda, els grups de suport també són un espai adient per resoldre qualsevol dubte sobre l’Alzheimer o d’altres demències, així com també existeix la possibilitat d’orientar el contingut de les sessions a necessitats específiques que comuniquin les persones cuidadores.  

 Qui pot participar d’un grup de suport? 

Qualsevol persona que cuidi d’una altra amb Alzheimer o alguna altra tipologia de demència pot assistir als grups de suport d’Alzheimer Catalunya Fundació, independentment de la seva edat, el seu gènere o el seu vincle amb la persona cuidada.  

 Quins beneficis pot tenir? 

 Moltes de les persones que s’encarreguen de la cura d’una altra amb alguna malaltia neurodegenerativa es poden trobar amb trastorns ansiosos o depressius derivats de la sobrecarrega física i emocional que suposa conviure diàriament amb una malaltia com l’Alzheimer, tot i no patir-lo de forma directa. Des dels grups de suport es procura reduir els nivells d’ansietat o depressió que puguin tenir els i les participants.  

Per tal de poder mesurar l’abast d’aquestes problemàtiques entre els i les nostres participants s’utilitza l’Escala d’Ansietat i Depressió de Goldberg i el Test de Sobrecàrrega del cuidador de Zarit, tant a la primera sessió dels grups de suport com a l’última. D’aquesta manera, podem saber si durant el període que ha durat l’acompanyament els nivells d’ansietat, depressió i sobrecàrrega emocional s’han reduït, o si , per contra, han augmentat.  

 Grups de suport de l’any 2021. Com seran? 

Una de les opinions més habituals entre els i les participants, que hem recollit durant el procés d’avaluació dels grups de suport, és la necessitat de seguir rebent suport un cop  es finalitzen les 12 sessions del programa. Per aquest motiu, des de la fundació, volem treballar per incrementar l’apoderament de les persones que assisteixen als grups de suport, així com també donar més eines per l’autogestió 

L’autoorganització entre els membres dels grups de suport permetrà als i les participants seguir tenint un espai on poder expressar les seves emocions com a cuidadors i cuidadores i oferir-se recolzament mutu. Alzheimer Catalunya Fundació adquirirà un paper secundari respecte els grups autogestionats, oferint un acompanyament de suport puntual, des d’una funció de guiatge. 

Noves dates 

El pròxim grup de suport que oferim des d’Alzheimer Catalunya Fundació s’iniciarà el 12 d’abril Tindrà lloc cada dilluns durant 12 setmanes de 10.30 a 12.00 h 

Gràcies per confiar en nosaltres

Des de la fundació volem fer arribar un sincer agraïment a totes les persones que han format part dels grups de suport durant el 2020. Alguns dels seus pensaments han quedat escrits en frases tan significatives com les següents:  

“Ha estat una gran experiència que m’ha servit per entendre millor la malaltia i saber com afrontar-la com a fill i cuidadorX.C 

“No es tracta de <poder amb tot>. Es tracta de cuidar-te per a poder cuidar al teu familiar”Anònim.  

 “Ha sido una experiencia única y sobre todo muy provechosa para poder conocer las experiencias de mis compañeras de grupo y su conocimiento que, sin duda, fortalecen mi desempeño como cuidador” C.L. 

 “Amb la malaltia del meu familiar he après la importància de la paciència per a adaptar-me als canvis continus que s’han d’afrontar. Quan per fi t’adaptes, ja ve un altre canvi” Anònim.