Com protegir-se davant la sobrecàrrega de ser cuidador?

Cuidador Alzheimer Catalunya Fundació

Ser cuidador principal té un efecte en el sistema familiar. Mostra d’això és el concepte conegut com càrrega familiar. Per això és important tenir factors de protecció per alleugerir aquesta sobrecàrrega. Coneguem com protegir davant la sobrecàrrega de ser cuidador.

Suport social

Els cuidadors acostumen a aillar-se i disminuir els contactes emocionals positius. Això genera una disminució de la seva autoestima i pot portar-los a la soledat. Per aquest motiu, és important el suport social com un factor de protecció.

Les relacions socialssón imprescindibles per al benestar humà i manteniment de la salut. Per això, comptar amb una bona integració en activitats comunitàries, les relacions familiars o la disponibilitat d’un confident són bons factors protectors.

En el cas de la relació familiar, cal que el cuidador pugui expressar les seves pors i necessitats de manera sincera a l’entorn familiar. També cal que pugui mostrar lliurement la seva vulnerabilitat i el seu desig de tenir suport en aquest paper. Per aquest motiu, pot ser una bona eina, plantejar reunions familiars de manera periòdiques per prendre decisions i repartir tasques.

Un altre element important és la participació en grups de suport. Uns espais on poder compartir amb altres persones cuidadores tècniques i recursos molt valuosos per al dia a dia.

Suport psicològic

El suport psicològic pot ser imprescindible en molts casos a causa de la gran càrregaemocional i socialque suporten els cuidadors. El motiu és que el cuidador pot exigir el que un altre no podria fer ja que el cuidador perfecte no existeix.

Un dels sentimentsmés habituals que pot desenvolupar la cura és la culpa. Acostuma a donar-se per mostrar-se incòmode pel comportament de la persona amb demència, per enfadar-se amb ella o per sentir que ja no pot continuar i es planteja la institucionalització.

Per això és important que el cuidador pugui diferenciar entre culpa i responsabilitat. D’una banda, la responsabilitat ens permet respondre i fer-nos càrrec. D’altra banda, la culpa provoca un desànim profund i fins i tot un estat d’ànim depressiu. Per això és important comptar amb un bon suport social, ja sigui per l’entorn o a través de grups de suport.

Informar-se i formar-se

Moltes persones cuidadores assumeixen aquest paper sense tenir cap tipus d’informació. Diferents estudis demostren que si la persona està formada i informada serà millor cuidador i cuidadora. A més, tindrà un benefici en ella mateixa: una disminució de símptomes associats a la sobrecàrrega.

També participar en tallers formatius facilita que la persona pugui guanyar una major autoconfiança, seguretat i suport per enfrontar-se als problemes quotidians.

Cuidar-se para cuidar

Les persones cuidadores acostumen a anteposar les necessitats de la persona amb Alzheimer a les seves necessitats. Això pot generar una resistència a demanar ajuda o a rebre-la si se li ofereix. Però està demostrat que els cuidadors que es cuiden estan en millors condicions físiques i psicològiques per mantenir el seu benestar i cuidar el seu familiar.

Per cuidar-se com a cuidador, pot:

  • Demanar ajuda a familiars, amics, veïns.
  • Utilitzar els recursos sociosanitaris públics o privats disponibles.
  • Posar límits a les hores de cura que realitza.
  • Atendre als senyals d’alerta, físiques i psicològiques.
  • Aprendre estratègies per afrontar els sentiments més difícils i controlar l’estrès.
  • Procurar seguir una alimentació equilibrada.
  • Fer exercici moderat i continu.
  • Procurar un bon descans nocturn.

El cuidador ha de saber que la malaltia implica un procés d’adaptació i que també cal acceptar la nova situació. També és aconsellable que el cuidador procuri mantenir l’autonomia de la persona amb Alzheimer el màxim de temps possible, encara que realitzi activitats amb un resultat no perfecte.

Per una altra banda, el cuidador ha de posar-se límits, reconèixer i acceptar que necessita suport per portar millor els símptomes de la demència.

Grups de suport

Comptar amb un bon suport social és imprescindible per suportar la càrrega del cuidador principal. Els grups de suport també són una bona eina per gestionar, entendre i adaptar-se als símptomes de l’Alzheimer. Els grups de suport també són una bona eina per gestionar, entendre i adaptar-se als símptomes de l’Alzheimer.