Diagnòstic precoç Alzheimer

La demència és una malaltia infradiagnosticada, una problemàtica que deriva en que, en moltes ocasions, el diagnòstic arribi quan la persona ja mostra símptomes evidents de la malaltia. Aconseguir aquest diagnòstic en una etapa inicial facilita que es puguin prendre mesures que millorin el futur de la persona amb demència.

A continuació, fem un llistat de 4 situacions que es poden abordar quan es té un diagnòstic precoç d’Alzheimer o altres tipologies de demència.

 

1. Planificar el teu futur

En un inici, les persones amb Alzheimer són plenament capaces de decidir el seu futur, no només de forma informal, sinó també legal. Existeixen recursos com el Document de Voluntats Anticipades que permet deixar per escrit com es vol que sigui el trànsit per la malaltia i també el seu final.

Amb un diagnòstic precoç, la persona amb demència i el seu entorn proper, tenen un marge de temps més ampli per adaptar-se a la nova realitat i poder-la pair, tot i que mai és fàcil.

 

2. Accedir a medicació

L’Alzheimer és una malaltia sense cura, però a dia d’avui sí que existeix medicació per a fases lleus i moderades que, tot i no aconseguir revertir els dèficits, sí retarda la progressió dels mateixos. Per aquest motiu, iniciar el tractament farmacològic quan els dèficits són encara lleus o es troben molt focalitzats, és beneficiós per a mantenir l’autonomia de la persona el màxim de temps possible.

 

3. Començar amb teràpies no farmacològiques

Més enllà de l’ús de medicaments, sempre que existeix un diagnòstic de deteriorament cognitiu, es recomana realitzar teràpies no farmacològiques. Una gran part d’aquestes es basen en l’estimulació cognitiva i tenen com a objectiu  optimitzar l’eficàcia de les funcions cognitives preservades, reduir els problemes conductuals i mantenir la necessitat de dependència de la persona amb Alzheimer al mínim possible. Hi ha de moltes tipologies com la Reminiscència, l’artteràpia, la canoteràpia, la musicoteràpia i  d’altres.

 

4. Participar en assajos clínics

Existeixen multiplicitat d’assajos clínics que se centren en les etapes primerenques de l’Alzheimer. La participació en un d’ells és un gra de sorra imprescindible per a trobar la cura de la malaltia o un tractament més efectiu.

 

Què és una Avaluació neuropsicològica?

És per això que davant de qualsevol sospita, per petita que pugui semblar, sempre és recomanable fer una consulta mèdica o una avaluació neuropsicològica. I, sobretot, si has detectat alteracions en la memòria, un augment de l’apatia, episodis depressius, desorientacions en el temps i l’espai, dificultats a l’hora d’expressar-te, etc. Posa’t en contacte amb una persona experta.

Les avaluacions neuropsicològiques són proves que permeten saber l’estat cognitiu d’una persona analitzant un seguit d’ítems (memòria, atenció, llenguatge, funcions executives…). Aquestes proves permeten detectar canvis cognitius, que cal complementar amb posteriors proves mèdiques per confirmar el diagnòstic. Des d’Alzheimer Catalunya Fundació oferim aquesta tipologia d’Avaluacions a qualsevol persona que la necessiti. Consulta’ns per a més informació.