Cures narratives

Píndola de Coneixement. Et ve al cap alguna història sobre la teva vida que sempre expliquis quan estàs coneixent a algú? Segurament no se t’acut només una, sinó moltes més. Aquest fet exemplifica la importància que tenen els relats i les anècdotes viscudes en la construcció de la nostra pròpia identitat i d’aquesta idea neixen les cures narratives, temàtica que desenvolupem en aquesta Píndola de Coneixement.

 

Relació entre l’ACP i les cures narratives

L’Atenció Centrada en la Persona és una disciplina que reivindica la necessitat de personalitzar les cures, fent valer els desitjos i respectant la dignitat de totes les persones cuidades. Les cures narratives s’engloben dins de la filosofia de l’ACP ja que són una forma d’aplicar-la. A continuació, veiem com:

 

La filosofia de les cures narratives

Aquesta metodologia parteix d’una manera d’interpretar la realitat que ens envolta anomenada Enfoc narratiu. L’enfoc narratiu situa els relats com els elements definitoris de l’experiència humana, ja que són allò que permet la interacció social i que ens ajuda a crear una representació col·lectiva de la realitat.

Les persones donem sentit a les experiències viscudes a través de convertir-les en relats que expliquem al nostre entorn. Els psicòlegs Feliciano Villar i Rodrigo Serrat consideren la identitat com el resultat d’un procés continu de construcció de relats autobiogràfics. Aquests relats ens donen una perspectiva unitària de qui som, com hem arribat a ser-ho i on volem anar en un futur.

Aquesta forma de construir-nos es troba amb dificultats quan apareix una demència ja que ve associada a la pèrdua de memòria i a les complicacions per organitzar el discurs. A vegades, els ingressos a residències també es consideren una amenaça a la identitat narrativa pròpia perquè s’interpreten com un tancament narratiu, és a dir, una etapa en la que ja no queden capítols per viure ni explicar.

 

La narrativa col·lectiva de l’envelliment

Les narratives individuals s’emmarquen sempre en narratives col·lectives, que conformen la realitat cultural i social en la que vivim. Actualment i des de fa molts anys, el relat entorn a la vellesa s’ha construït sota una visió de declivi i deteriorament irreversible. Aquest enfocament centrat en la pèrdua facilita situacions de pèrdua de poder, de prestigi i oportunitats donades a les persones grans. En contraposició a aquesta visió, des de fa uns anys ha sorgit el concepte d’ Envelliment actiu que promou valors positius associats a la vellesa i dota de qualitats positives i metes a complir durant aquesta etapa. L’únic inconvenient d’aquest nou relat és que pot excloure a les persones grans en situació de dependència.

 

Com aplicar les cures narratives en entorns residencials

Fer ús de les cures narratives en entorns residencials consisteix principalment en recuperar i donar valor a les narratives tant passades com presents dels residents, ja que és la manera de validar la seva identitat. Una de les tècniques més utilitzades per aplicar les cures narratives és la Reminiscència, aquesta disciplina fa ús de “disparadors” de records i vivències per tal de recuperar relats.

Existeixen múltiples formes d’aplicar reminiscència. Es poden fer sessions d’escriptura autobiogràfica, fer entrevistes, àlbums de fotografies, arbres genealògics, etc. D’altra banda, es pot optar per formes d’expressió no basades en el llenguatge oral o escrit per a treballar la reminiscència amb persones amb demència, com pot ser la música o l’art.

Però la reminiscència no es treballa únicament a partir de sessions preparades, sinó que també són processos que es poden donar en situacions quotidianes, és per això que els centres residencials han de crear espais que permetin la interacció entre residents i amb els propis professionals. Un estudi de Ward et al. Determina que el 80% de les interaccions de professionals amb persones amb demència són tasques de cura, que generen principalment conversacions sobre aquestes en les que habitualment s’insta a la cooperació del resident. Les cures narratives busquen capgirar aquesta situació, apostant per les interaccions significatives per tal que, com s’ha mencionat anteriorment, els residents puguin seguir afegint capítols a la seva vida i rememorant aquells ja viscuts.

 

Formar-se en cures narratives

Alzheimer Catalunya Fundació ofereix una formació de 4 hores en Cures narratives. Tindrà lloc els dies 23 i 25 de maig de 10 a 12 h. El seu docent serà Feliciano Villar, coautor de l’article acadèmic Hable con ellos: cuidados narrativos en el marco de una atención centrada en la persona en el que s’ha basat aquesta notícia.