El dia 15 de juny és el  Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament vers les Persones grans. Una lacra que malauradament pateix entre un 3 i un 5% de les persones grans del país.  

Des d’Alzheimer Catalunya Fundació portem anys acompanyant a persones que s’han trobat immerses en aquesta problemàtica, que encara es torna més complexa d’abordar quan les  persones maltractades tenen un diagnòstic  de demència. 

L’experiència a l’hora d’intervenir en aquestes situacions i els valors amb els que treballem com a fundació  ens han dut a abordar el maltractament cap a persones grans des d’una perspectiva global, no només oferint suport a la persona que acompanyem sinó a tot el seu entorn per treballar en la reconstrucció de vincles i relacions.

Les hores dedicades a l’acompanyament també ens han ofert la possibilitat de reflexionar sobre com volem cuidar, a definir què és el bon tracte i a explorar les maneres d’incorporar-lo en la cura de les persones grans.   

Durant aquests anys  també ens hem hagut de sobreposar a situacions que ens han fet plantejar el rol que hem de tenir els professionals a l’hora d’acompanyar, sempre vinculat al respecte de les voluntats i els drets de les persones de les que tenim cura.  

Fruit d’aquest bagatge, hem iniciat un projecte de prevenció i abordatge del maltractament envers les persones grans per tal de sensibilitzar sobre aquesta problemàtica, detectar casos i oferir suport i acompanyament a adults majors de 60 anys que es trobin en aquestes circumstàncies, així com al seu entorn proper. És per això que hem habilitat un correu electrònic dirigit únicament a la detecció de casos de maltractament: atencio@alzheimercatalunya.org

D’altra banda, arran de l’experiència acumulada, hem volgut recollir la nostra visió sobre el bon tracte i la intervenció en situacions de maltractament cap a les persones grans amb l’objectiu d’analitzar el moment en el que ens trobem i reflexionar conjuntament sobre les pràctiques professionals. 

A continuació, tens un seguit d’articles que reflecteixen la nostra visió, escrits per la Paqui Gómez, treballadora social i gerontòloga, Directora de l’Àrea d’Ajudar i Protegir de la fundació.

El sextet del bon tracte. Sis drets imprescindibles per al benestar de les persones amb demència. 

Pressupost i recursos. Els elements bàsics per garantir un bon tracte. 

Maltractament. Com afrontar-lo professionalment.