Píndola de Coneixement: Alzheimer, demències i deteriorament cognitiu lleu. Similituds i diferències

La demència i l’Alzheimer són el mateix? Hi ha més d’un tipus de demència? Quina és la diferència entre deteriorament cognitiu i demència? Sovint, sorgeixen aquestes preguntes quan detectem problemes relacionats amb la memòria, l’orientació o la comunicació. A continuació, desgranarem aquests tres conceptes:

L’ALZHEIMER

L’Alzheimer és una tipologia de demència que porta el nom del metge que la va diagnosticar per primera vegada, Alois Alzheimer. És el tipus de demència més comuna, a l’Estat Espanyol hi ha 800.000 afectades per aquesta malaltia.

Símptomes principals

Un dels primers símptomes a partir del qual es detecta la malaltia de l’Alzheimer és la incapacitat o dificultat de retenir informació recent. A mesura que avança se’n detecten d’altres com són la desorientació temporal, espacial i personal, els canvis d’humor i comportaments i alteracions del llenguatge. En l’última etapa de la malaltia, les persones que la pateixen també tenen dificultats per parlar, empassar i caminar.

Causes de l’Alzheimer

Actualment no es coneixen les causes de l’Alzheimer però se sap que al cervell de les persones afectades es produeix una acumulació de plaques de proteïna beta-amiloide. Aquest augment de la proteïna provoca que les neurones no es comuniquin correctament entre elles causant pèrdues de memòria, entre d’altres conseqüències.

D’altra banda, l’Alzheimer també el provoca l’acumulació de proteïna TAU, dins de les cèl·lules, causant amb el pas del temps la seva mort. Com a conseqüència, també ocorren problemes de memòria, canvis de comportaments i d’altres símptomes.

El deteriorament de les neurones i les seves connexions causat per l’acumulació d’aquestes proteïnes és el que causa la malaltia de l’Alzheimer i tots els seus símptomes associats.

Cura

L’Alzheimer és una malaltia que no té cura. Tot i així, sí que existeixen tractaments farmacològics i no farmacològics per ajudar a pal·liar alguns dels seus símptomes. La teràpia farmacològica sol ser efectiva durant els primers anys de diagnòstic de la malaltia i serveix perquè no avanci tant ràpidament i per inhibir alguns dels seus símptomes. Però a mesura que l’Alzheimer avança la seva efectivitat es redueix.

Donada l’absència de tractaments farmacològics eficaços, les teràpies no farmacològiques són altres formes d’intervenció útils, que busquen alleujar els símptomes de la demència. A través de mètodes com l’estimulació cognitiva, la reminiscència o l’Snoezelen es procura treballar les funcions cognitives i els símptomes conductuals existents, per tal d’incentivar el benestar i la qualitat de la persona amb Alzheimer i les seves famílies.

LES DEMÈNCIES

La demència no és una malaltia específica sinó que és una categoria en la que s’inclouen totes aquelles malalties neurodegeneratives que afecten les capacitats cognitives (la memòria, la comunicació i el llenguatge, el comportament, el raonament…) d’una forma prou significativa com per dificultar l’activitat diària de la persona. L’Alzheimer és la més coneguda i comuna però existeixen d’altres com la demència vascular, la demència per Cossos de Lewy, la demència frontotemporal i el Parkinson.

Tipologies de demències

La demència vascular se sol diagnosticar després de patir alteracions cerebrals, sovint causades per repetits infarts cerebrals (o ictus). A diferència de l’Alzheimer, pot aparèixer de forma sobtada després de patir alguna lesió cerebral i la seva evolució i símptomes variaran segons la localització i la quantitat de lesions produïdes.

La demència per Cossos de Lewy se sol caracteritzar per patir problemes relacionats amb el moviment i la postura. Es diferencia també de l’Alzheimer per tenir al·lucinacions diürnes, tenir trastorns de la conducta durant la fase REM del son i la seva evolució sol ser més ràpida que la de l’Alzheimer.

La demència Fronto-temporal causa canvis importants de personalitat des d’un inici del diagnòstic, té fortes conseqüències conductuals i emocionals i tal i com passa amb l’Alzheimer també es pateixen dèficits en la memòria i el llenguatge.

La demència per Parkinson es caracteritza per patir dèficits motors, com és la tremolor de les mans, però també té altres conseqüències com les dificultats per concentrar-se i prendre decisions, tenir dificultats per interpretar informació visual, patir deliris o al·lucinacions o desenvolupar trastorns depressius.

EL DETERIORAMENT COGNITIU LLEU

El deteriorament cognitiu lleu és una afectació del cervell que pot afectar a la memòria, a la comunicació i el llenguatge, al comportament, etc. La principal diferència amb la demència és que no suposa una ruptura en la vida quotidiana de la persona afectada, és a dir, tot i tenir més dificultats en  la realització d’algunes tasques,  pots seguir desenvolupant el teu dia a dia.

El deteriorament cognitiu lleu pot derivar en una demència, però no sempre és així, també existeix la possibilitat de millorar o de quedar-se estancat. De fet, hi ha exactament la mateixa probabilitat en cada un dels possibles escenaris futurs.

Causes del deteriorament cognitiu lleu

Algunes malalties de salut mental com la depressió poden causar deteriorament cognitiu lleu, així com també el pot provocar la medicació de certes patologies. Però com l’Alzheimer i d’altres tipologies de demència, també existeix la possibilitat de no conèixer la causa de patir deteriorament cognitiu lleu.

Per saber-ne més

Us podeu inscriure a la xerrada virtual Alzheimer i entorn cuidador. En ella explicarem què es l’Alzheimer i la demència, repassarem els seus símptomes més habituals, donarem a conèixer el circuit que s’ha de realitzar per obtenir el diagnòstic i ens centrarem també en la figura del cuidador familiar, imprescindible pel benestar de la persona amb demència.

Dijous 27 de gener a les 16.30 h. La xerrada la durà a terme Sònia Maymó, neuropsicòloga i Cap de l’Àrea Persona i Família d’Alzheimer Catalunya Fundació.